งานเข้า!! “ทรู วิชั่นส์” โดน “กสทช.” ลงดาบ  2 กระทง เหตุ!! ไม่เรียงช่อง-โฆษณาไม่ตรงกฎ !!

งานเข้า!! “ทรู วิชั่นส์” โดน “กสทช.” ลงดาบ 2 กระทง เหตุ!! ไม่เรียงช่อง-โฆษณาไม่ตรงกฎ !!

Publish 2016-01-12 10:18:45

         เมื่อวานนี้ (11 ม.ค. 59) พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระบุว่า ในที่ประชุมได้มีมติสั่งปรับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายทีวีดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก วันละ 20,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าทรู วิชั่นส์ จะจัดเรียงเลขช่องทีวีดิจิตอลตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ หรือการจัดเรียงเลขช่องทีวีดิจิตอลให้เหมือนกันทุกโครงข่าย เพื่อมิให้ผู้บริโภคสับสน เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 หรือหากทรู วิชั่น ยังไม่จัดเรียงช่องก็จะนำมาหารือในที่ประชุมอีกครั้งว่าจะสั่งปรับเพิ่มจาก 20,000 บาท เป็นอัตราสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทตามที่กฎหมายกำหนด หรือพักการใช้ใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาต

          นอกจากนี้ ยังสั่งให้ปรับทรู วิชั่นส์อีก 1 ล้านบาท และปรับรายวัน วันละ 50,000 บาท เนื่องจากทรู วิชั่นส์ไม่ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สามารถโฆษณาได้ไม่เกิน 6 นาทีต่อชั่วโมง แต่ทรู วิชั่นส์ โฆษณาเป็น 12 นาทีต่อชั่วโมง ซึ่งจะครบกำหนดการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภายในสัปดาห์นี้ และหากไม่ปฏิบัติอีกก็ต้องสั่งปรับ 5 ล้านบาท ปรับวันละ 100,000 บาท หรือพักการใช้ใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาต

          ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาจไม่พักใช้ใบอนุญาตทรู วิชั่นส์ แต่จะสั่งปรับเพิ่มในอัตราสูงสุดของค่าปรับ เพราะมิเช่นนั้นจะกระทบต่อผู้บริโภคที่รับชมผ่านทรู วิชั่นส์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไม่ต้องการให้เอาผู้บริโภคเป็นตัวประกัน และการจัดเรียงเลขช่องทีวีดิจิตอลนั้น ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค จะได้ไม่สับสนในการรับชมทีวีดิจิตอล อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะนำประเด็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและการกระทำผิดซ้ำซากด้วยการโฆษณาสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานอาหารและยามาประกอบ การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทีวีดาวเทียมด้วย ปัจจุบันการต่อใบอนุญาตทีวีดาวเทียมจะแบ่งเป็นครั้งที่ 1 อนุญาต 1 ปี ครั้งที่ 2 อนุญาต 2 ปี และครั้งที่ 3 อนุญาต 5 ปี