“รบ.” เล็งคลอดไอเดีย “1 ตำบล 1 SME”  ดัน! เกษตรรายย่อยครบวงจร หนุน! ศก. ของประเทศ

“รบ.” เล็งคลอดไอเดีย “1 ตำบล 1 SME” ดัน! เกษตรรายย่อยครบวงจร หนุน! ศก. ของประเทศ

Publish 2016-01-12 11:04:34

          “รัฐบาล” คลอดไอเดีย  “1 ตำบล 1 SME”  ผลักดันเกษตรอุตสาหกรรมรายย่อยครบวงจร พร้อมส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ หวังหนุนเศรษฐกิจของประเทศ

 

          เมื่อวานนี้ (11 ม.ค. 59) พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในปี 2559 นี้ รัฐบาลจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจในอยู่ในระดับที่เหมาะสมและควรจะเป็น รวมถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตจากภายใน โดยมีมาตรการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech Startup) เป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อขยายธุรกิจและตลาดใหม่ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้แข่งขันได้มากขึ้น และพร้อมที่จะสร้างความตื่นตัวครั้งใหญ่ในเรื่อง Thailand Startup โดยจับมือทุกฝ่ายทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตร ดิจิตอล เทคโนโลยีและธุรกิจบริการ มาร่วมกันคิดและสร้างเจ้าของธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมตั้งแต่ระดับเล็ก กลาง ใหญ่ ช่วยให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เป็นทางเลือกใหม่ของตลาด

          พลตรีสรรเสริญ กล่าวอีกว่า แนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินการคือ การจัดตั้ง National Startup Center เชื่อมโยงบัญชีนวัตกรรมที่มีอยู่ในแต่ละกระทรวงและจดทะเบียน Startup ทั้งหมด ส่งเสริมให้ Startup เหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากธนาคารของรัฐและเอกชน รวมทั้งมีกองทุนร่วมลงทุนให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้วยกันเอง หรือสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนความรู้

          ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ การนำภาคเกษตรเข้าสู่ระบบนี้ เนื่องจากต้องการปฏิรูปการเกษตรของประเทศให้มีมูลค่าสูงขึ้น และแก้ปัญหาเดิมๆ ที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการส่งเสริม Startup เกษตรอุตสาหกรรมรายย่อยในท้องถิ่น “1 ตำบล 1 SME” อย่างครบวงจรตั้งแต่การให้ทุน ผลิต แปรรูป และจัดหาตลาด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ. และนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด