จับตาลุ้น!! “กทค.” พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตไทยคม ... เพื่อใช้งานวงจรดาวเทียม!!

จับตาลุ้น!! “กทค.” พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตไทยคม ... เพื่อใช้งานวงจรดาวเทียม!!

Publish 2016-01-12 11:51:32

       เมื่อวานนี้ (11 ม.ค. 59) แหล่งข่าว ระบุว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  ในวันนี้ (12 ม.ค. 59) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมจะพิจารณาการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม สำหรับให้บริการโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อนำใบอนุญาตดังกล่าวไปประสานงานตำแหน่งการใช้งานวงโคจรดาวเทียมตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก เมื่อเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขการออกใบอนุญาต เชื่อว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  จะอนุมัติการออกใบอนุญาตให้ไทยคม เหมือนกับที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมก็ได้อนุมัติออกใบอนุญาตให้ไทยคม ทำให้มีสิทธิ์ในการประสานงานตำแหน่งการใช้งานวงโคจรดาวเทียมที่ตำแหน่ง 120 องศาตะวันออก และ 78.5 องศาตะวันออก