ธอส. ทุ่มงบ 3.2 หมื่นล้านบาท  จัดแพ็กเกจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ อุ้มผู้มีรายได้น้อย!!

"ธอส." ทุ่มงบ 3.2 หมื่นล้านบาท จัดแพ็กเกจ "สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ" อุ้มผู้มีรายได้น้อย!!

Publish 2016-01-25 09:10:14

          เมื่อวานนี้ (24 ม.ค. 59) นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบุว่า ทางธนาคารได้จัดแพ็กเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไตรมาส 1 ปี 2559 วงเงินรวม 3.2 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน แบ่งเป็น

           แพ็กเกจที่ 1 สินเชื่อสำหรับลูกค้ากลุ่มบุคลากรภาครัฐและกลุ่มสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ย MRR

           แพ็กเกจที่ 2 สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR

           แพ็กเกจที่ 3 สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ FAST TRACK/ REGIONAL FAST TRACK และลูกค้ารายย่อยโครงการ POST FINANCE ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR