กยท.  เตรียมชง ครม. ของบอีก 2 พันล้าน รับซื้อยางพารา

"กยท. " เตรียมชง "ครม." ของบอีก 2 พันล้าน รับซื้อยางพารา

Publish 2016-01-25 12:07:05

          วันนี้ (25 ม.ค. 59) นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (26 ม.ค. 59) จะเสนอขอให้ใช้งบบริหารจัดการของการยางแห่งประเทศไทยอีก 2,000 ล้านบาท เพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ที่คณะกรรมการอนุมัติไป 500 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อยางตามนโยบายของรัฐบาล และให้สำนักงบประมาณตั้งงบใช้คืนให้การยางแห่งประเทศไทย โดยยังมีงบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ที่จะสามารถให้ยืมใช้ได้

          ทางด้านพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง การยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือตามจุดรับซื้อยางพาราทั้ง 834 จุดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมรับมือเกษตรกรที่จะนำยางมาขาย ณ จุดรับซื้อในวันนี้ (25 ม.ค. 59) และแต่ละจุดจะมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย