สนธิญาณ ยื่นคำร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน ก.ล.ต. เหตุ!! ละเว้นเอาผิดผู้บริหาร NMG

"สนธิญาณ" ยื่นคำร้อง "ป.ป.ช." ไต่สวน "ก.ล.ต." เหตุ!! ละเว้นเอาผิดผู้บริหาร "NMG"

Publish 2016-01-25 14:46:12

         นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผู้ถือหุ้น  NMG ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ไต่สวน นายระพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. และพวก กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า กระทำความผิดต่อการตรวจสอบ กรณีการประชุมผู้ถือหุ้น NMG ประจำปี 2558 ที่เกิดความวุ่นวายขึ้น         วันนี้ (25 ม.ค. 59) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ในฐานะผู้ถือหุ้น บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ไต่สวนนายระพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นายชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ผู้ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนกรณีการร้องเรียน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีมูลความผิดงานอาญา ก็ขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไต่สวนข้อเท็จจริง และดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่

        เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นอีกหลายรายถูกขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมประชุม และได้ร้องเรียนต่อ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย แต่ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลับแถลงข่าวว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คงยุ่งไม่ได้

        ในขณะที่ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรวจสอบการกระทำดังกล่าวว่า ผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์หรือไม่ แต่เบื้องต้นเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม

        ทางด้านนายสนธิญาณ เห็นว่า ตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติไว้ว่า "สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 19 คือ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น การกระทำของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงไม่เหมาะสมและมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่"

         ส่วนการที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษ นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา ในฐานะประธานกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. แต่เพียงผู้เดียวนั้น เหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวน มีเจตนาละเว้นที่จะไม่ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงใดๆ เพื่อพิสูจน์ความผิดของคณะกรรมการบริหารคนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมดังกล่าว