คลัง เตรียมทวงหนี้ข้าราชการ เบี้ยวจ่าย กยส. 6 หมื่นราย!!

"คลัง" เตรียมทวงหนี้ข้าราชการ เบี้ยวจ่าย "กยส." 6 หมื่นราย!!

Publish 2016-02-09 11:07:51

 

                เมื่อวานนี้ (8 ก.พ. 59) ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายว่า ภายในปีนี้จะไม่มีข้าราชการกระทรวงการคลังเบี้ยวหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปัจจุบันมีข้าราชการกระทรวงการคลังไม่ชำระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 1,000 คน จากจำนวนข้าราชการที่เบี้ยวหนี้ทั้งหมด 60,000 คน

                ล่าสุดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเพื่อขอให้แจ้งข้าราชการที่เบี้ยวหนี้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษารีบดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยเร็ว เพราะหากเลยระยะเวลาที่กำหนด จะมีโทษทางกฎหมาย ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อการรับราชการ เนื่องจากจะมีโทษทางวินัยด้วย

                นอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลของ 3 กรมภาษี ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร โดยคาดว่า อีก 6 เดือนจะสามารถดำเนินได้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งการเชื่อมโยง 3 กรมภาษีของกระทรวงการคลังนั้น ได้ดำเนินการมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่ในอนาคตรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน