"พาณิชย์" เปิดรับยื่นซองประมูลข้าวทั่วไปครั้งที่ 1/59 วันนี้!!

Publish 2016-02-16 11:25:08

          เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศเปิดประมูลการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 5.7 แสนตัน โดยมีผู้สนใจ ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับการเข้าร่วมประมูลเป็นการทั่วไป 34 ราย และเข้าสู่อุตสาหกรรม 17 ราย ในวันนี้ได้เปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป เพื่อการบริโภค ปริมาณ 2.04 แสนตัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และจะเปิดซองเสนอราคาซื้อในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

          สำหรับข้าวที่นำมาเปิดประมูลในวันนี้ เป็นข้าว 8 ชนิด ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และใกล้เคียงมาตรฐาน ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าวเหนียว A1 รวมจำนวน 40 คลังในพื้นที่ 13 จังหวัด