"กรมชลประทาน" เผย!! แก้มลิง 30 แห่งใกล้เสร็จแล้ว! หวังช่วย "เกษตรกร" ในฤดูแล้ง

Publish 2016-02-17 17:08:45

               "กรมชลประทาน" เผย!! แก้มลิงอีสาน 30 แห่ง 5 จังหวัด ใกล้เสร็จตามแผน หวังช่วยให้คนอีสานเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งได้  พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลา และแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษบางพื้นที่

 

                วันนี้ (17 ก.พ. 59) ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า โครงการแก้มลิง 30 แห่ง ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกและพัฒนาแก้มลิง 6 แห่ง จังหวัดนครพนม โดยใช้เครื่องจักรกลของสำนักเครื่องจักรกลดำเนินการเองทั้งหมด  คาดว่าจะเสร็จเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนแก้มลิงอีก 24 แห่ง ดำเนินการโดยทหารช่างและทหารพัฒนา ซึ่งตามกำหนดจะเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้                     รวมทั้ง การพัฒนาแก้มลิงยังทำให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ที่งดงาม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้การประมงเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพเป็นผลดีต่ออาชีพประมงพื้นบ้าน และที่สำคัญบางแห่งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลด้วย

 

               สำหรับโครงการพัฒนาแก้มลิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการกักเก็บน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำระหว่างประเทศ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้กระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบดำเนินโครงการแก้มลิง 30 แห่ง แบ่งเป็นแก้มลิงจังหวัดนครพนม 9 แห่ง หนองคาย 6 แห่ง เลย 3 แห่ง บึงกาฬ 4 แห่ง มุกดาหาร 8 แห่ง โดยมีความจุรวม 12.77 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 14,680 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 6,030 ครัวเรือน

           


               นอกจากนี้ แก้มลิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังช่วยเพิ่มความมั่นคงให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ในฤดูแล้ง ซึ่งปกติฤดูน้ำหลากแก้มลิงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำจะท่วมทั้งหมด ปลูกพืชอะไรก็เสียหายต้องรอให้เข้าฤดูแล้งถึงจะทำได้ แต่เมื่อไม่มีน้ำก็เพาะปลูกไม่ได้ ดังนั้น การพัฒนาแก้มลิงจะทำให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้อย่างมั่นคง มีรายได้ชดเชยฤดูน้ำหลากได้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

tnews01
HASTAG :