ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยมาตรการภาษีสนับสนุนการลงทุนคลัสเตอร์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยมาตรการภาษีสนับสนุนการลงทุนคลัสเตอร์

Publish 2016-02-25 17:16:36

           วันนี้ (25 ก.พ. 59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 597) พ.ศ. 2559  ความว่า ........

 

 

 

 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

ดูรายละเอียด