ดราม่าซีรีย์ดังSquid Game ตำรวจเตือนมีความรุนเเรง หวั่นพฤติกรรมเลียนเเบบ

ดราม่าซีรีย์ดัง"Squid Game" ตำรวจเตือนมีความรุนเเรง หวั่นพฤติกรรมเลียนเเบบ

Publish 2021-10-10 17:44:26


   10 ต.ค.64 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงจากซีรีย์ชื่อดัง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้
ในปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องอยู่บ้าน และมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน การรับชมซีรีย์หรือภาพยนตร์  ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยม เพื่อเป็นการผ่อนคลายในเวลาว่าง แต่ก็มีซีรีย์หรือภาพยนตร์บางเรื่อง ที่มีการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมความรุนแรง

 

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า   อย่างเช่นซีรีย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันอย่างซีรีย์ดัง Squid Game ซึ่งถูกจัดอยู่ในซีรีย์สำหรับกลุ่มผู้ชมที่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีการนำเสนอเนื้อหา ภาพ เสียง และพฤติกรรมรุนแรง มีทั้งฉากการทำร้ายร่างกายผู้อื่น ฉากการผ่าศพ ฉากการฆ่าผู้อื่น อย่างชัดเจน เพื่อแก่งแย่งแข่งขันและเอาตัวรอด อาจส่งผลให้เกิดการเลียนแบบ ทำให้ผู้ที่รับชมมีพฤติกรรมรุนแรง หรืออาจส่งผลให้ผู้ชมเกิดความคิดจินตนาการว่าตนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับในซีรีย์ จนอาจเกิดเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กหรือเยาวชน ผู้ปกครองจึงต้องคอยควบคุมดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรับชมสื่อต่างๆ และคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเลือกรับสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

 


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงพิษภัยและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสื่อต่างๆ จึงได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งทำการแจ้งเตือน และสร้างการรับรู้ถึงพิษภัยที่อาจตามมาจากสื่อต่างๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบ รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวทางการหลีกเลี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการป้องกันการก่อปัญหาอาชญากรรม ให้กับประชาชนต่อไป 

   รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เลือกรับสื่อต่างๆ ที่มีเนื้อหาเหมาะสม หลีกเลี่ยงการรับสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมาย ไม่สนับสนุนการกระทำที่ไม่เหมาะสม ใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อและแยกแยะว่าสิ่งใดเหมาะสม สิ่งใดไม่เหมาะสม เรื่องใดควรปฏิบัติตาม หรือเรื่องใดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองต้องคอยควบคุมดูแลการเลือกรับสื่อ รวมถึงดูแลอบรมและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้บุตรหลานใช้สื่อหรือรับชมสื่อต่างๆ เพียงลำพัง เพราะอาจทำให้เกิดการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง จนอาจเป็นสาเหตุของอาชญากรรมได้

 

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้าติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน