ส่งออกไทย ก.พ.61 ขยายตัวดี แม้ฐานสูง ตลาดญี่ปุ่นโต 41% สูงเป็นประวัติการณ์

ส่งออกไทย ก.พ.61 ขยายตัวดี แม้ฐานสูง ตลาดญี่ปุ่นโต 41% สูงเป็นประวัติการณ์

Publish 2018-03-22 13:25:24

ส่งออกไทย ก.พ.61 ขยายตัวดี แม้ฐานสูง... ตลาดญี่ปุ่น โต 41% สูงเป็นประวัติการณ์

การส่งออกสินค้าไทยในเดือนก.พ. 2561 ยังขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 10.3 YoY แม้ว่าจะมีปัจจัยเรื่องฐานที่สูงจากการเหลื่อมเดือนของเทศกาลตรุษจีน (Lunar New Year) แต่ได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยตลาดส่งออกที่ขยายตัวสูงได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย โอเชียเนีย และสหภาพยุโรป (28)
อย่างไรก็ดี แม้การส่งออกสินค้าไทยในช่วง 2 เดือนแรกจะขยายตัวสูงต่อเนื่อง แต่ด้วยหลายปัจจัยท้าทายที่ยังต้องติดตามในช่วงที่เหลือของปี 2561 ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกสินค้าไทยในปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 4.5 YoY (กรอบที่ร้อยละ 2.0-7.0) เพื่อรอประเมินภาพการค้าโลกและพลวัตรของมาตรการกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับนานาประเทศ ต่อการส่งออกสินค้าไทยต่อไปอีกสักระยะ

ส่งออกเดือนก.พ. 2561 โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 แม้มีปัจจัยเรื่องฐานสูง

ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนก.พ. 2561 ยังสะท้อนภาพอุปสงค์ต่างประเทศที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง แม้ในเดือนที่ผ่านมา จะมีปัจจัยเรื่องฐานที่สูงจากการเหลื่อมเดือนระหว่างปี 2560 และปี 2561 ของเทศกาลตรุษจีน แต่การส่งออกสินค้าของไทยยังขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่า 20,365.2 ล้านดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกในเดือนก.พ. 2561 หลักๆ แล้ว ยังมาจากโมเมนตัมการฟื้นตัวที่เข้มแข็งและต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ยูโรโซน จีน และญี่ปุ่น ซึ่งช่วยหนุนความต้องการสินค้าไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply chain) นอกจากนี้ ยังได้อานิสงส์จากปัจจัยบวกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

1. การส่งออกข้าวที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการส่งมอบข้าวจากการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับบังกลาเทศและอินโดนีเซีย รวมถึงคำสั่งซื้อข้าวไทยที่เพิ่มขึ้นจากประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ อังโกลา โตโก ฯลฯ

2. การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่ในเดือนก.พ. ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17.8 YoY จากการส่งออกรถยนต์นั่ง และรถปิคอัพ/รถบัส/รถบรรทุกไปยังตลาดโอเชียเนีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวมถึงการส่งออกอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ไปตลาดญี่ปุ่นที่กลับมาขยายตัวสูง

หากพิจารณาในด้านตลาดส่งออก พบว่า การส่งออกสินค้าไทยไปตลาดญี่ปุ่นเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 41.1 YoY หรือคิดเป็นมูลค่า 2,408.5 ล้านดอลลาร์ฯ โดยเป็นผลมาจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมากในหมวดสินค้ายานพาหนะอื่นๆ และส่วนประกอบ รวมถึงสินค้าในหมวดอากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นขยายตัวสูงมากเพียงแค่ครั้งเดียว (One-off)


อย่างไรก็ดี แม้การส่งออกสินค้าไทยในช่วง 2 เดือนแรกจะขยายตัวสูงต่อเนื่อง แต่ด้วยหลายปัจจัยท้าทายที่ยังต้องติดตามในช่วงที่เหลือของปี 2561 ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกสินค้าไทยในปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 4.5 YoY (กรอบที่ร้อยละ 2.0-7.0) เพื่อรอประเมินภาพการค้าโลกและพลวัตรของมาตรการกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับนานาประเทศ ต่อการส่งออกสินค้าไทยต่อไปอีกสักระยะ

ส่งออกเดือนก.พ. 2561 โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 แม้มีปัจจัยเรื่องฐานสูง

ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนก.พ. 2561 ยังสะท้อนภาพอุปสงค์ต่างประเทศที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง แม้ในเดือนที่ผ่านมา จะมีปัจจัยเรื่องฐานที่สูงจากการเหลื่อมเดือนระหว่างปี 2560 และปี 2561 ของเทศกาลตรุษจีน แต่การส่งออกสินค้าของไทยยังขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่า 20,365.2 ล้านดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกในเดือนก.พ. 2561 หลักๆ แล้ว ยังมาจากโมเมนตัมการฟื้นตัวที่เข้มแข็งและต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ยูโรโซน จีน และญี่ปุ่น ซึ่งช่วยหนุนความต้องการสินค้าไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply chain) นอกจากนี้ ยังได้อานิสงส์จากปัจจัยบวกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

1. การส่งออกข้าวที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการส่งมอบข้าวจากการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับบังกลาเทศและอินโดนีเซีย รวมถึงคำสั่งซื้อข้าวไทยที่เพิ่มขึ้นจากประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ อังโกลา โตโก ฯลฯ

2. การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่ในเดือนก.พ. ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17.8 YoY จากการส่งออกรถยนต์นั่ง และรถปิคอัพ/รถบัส/รถบรรทุกไปยังตลาดโอเชียเนีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวมถึงการส่งออกอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ไปตลาดญี่ปุ่นที่กลับมาขยายตัวสูง

หากพิจารณาในด้านตลาดส่งออก พบว่า การส่งออกสินค้าไทยไปตลาดญี่ปุ่นเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 41.1 YoY หรือคิดเป็นมูลค่า 2,408.5 ล้านดอลลาร์ฯ โดยเป็นผลมาจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมากในหมวดสินค้ายานพาหนะอื่นๆ และส่วนประกอบ รวมถึงสินค้าในหมวดอากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นขยายตัวสูงมากเพียงแค่ครั้งเดียว (One-off)

 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ขอบคุณที่มา   ฐานเศรษฐกิจติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัชรพร นาคประดิษฐ์