ราคายางพารา วันนี้ 14 มิ.ย. 62 พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"ราคายางพารา" วันนี้ 14 มิ.ย. 62 พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Publish 2019-06-14 17:20:40


ในเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย ได้เผยความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่าง ๆ (Thailand rubber price) ประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยระบุดังนี้

 

ท้องถิ่น

ยางแผ่นดิบ ราคา 53.60 บาท/กิโลกรัม

น้ำยางสด (ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่) ราคา 52.20 บาท/กิโลกรัม

ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา

ยางแผ่นดิบ ราคา 55.99 บาท/กิโลกรัม

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 60.05 บาท/กิโลกรัม

 

ราคาสูงสุด Rss3 สูงสุด ราคา 60.05 บาท/กิโลกรัม ตลาดกลางราคาสงขลา 

 

FOB. RSS3 (Bangkok) ราคา 64.05 บาท/กิโลกรัม

 

 

 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)

- ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 55.99 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.00บาท/กก. 

- ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 56.45 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.46บาท/กก.  

- ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 56.25 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.26บาท/กก. 

- ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้

- ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้

- ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้

รวมปริมาณยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง 3 ตลาด   11,050  บาท/กก.  เพิ่มขึ้น 6,300บาท/กก. กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 56.23 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.24 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

 

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

- ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 60.05 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 บาท/กก.  

- ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 60.05 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 บาท/กก. 

- ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 60.05 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 บาท/กก. 

- ตลาดกลางประมูลยางยะลา0 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0 บาท/กก.

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.357300กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 174170 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันคุณภาพดีวันนี้ 60.05 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.30 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

 ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป 

- จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 53.6บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 บาท/กก. เศษยาง 42.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 52.2บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.2บาท

- จังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 53.58บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/กก. เศษยาง 43บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง0.17  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 50.25 บาท/กก. ราคาลดลง -0.13บาท

- จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 53.7บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.2 บาท/กก. เศษยาง 43บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 51.27บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.12บาท

- จังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 52.29บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.12 บาท/กก. เศษยาง 

- เศษยาง (บุรีรัมย์)  42 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

- เศษยาง (ยะลา)38.5 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

 


รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ 

- ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาก่อนหน้านี้63.75ราคาวันนี้ 64.05 บาท/กก. ราคา ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 บาท 

- ยางแท่ง STR20 ราคาก่อนหน้านี้51.7ราคาวันนี้ 51.8 บาท/กก. ราคา ราคาเพิ่มขึ้น 0.1 บาท 

- น้ำยางข้น 60%  ราคาก่อนหน้านี้40.95ราคาวันนี้ 41.1 บาท/กก. ราคา ราคาเพิ่มขึ้น 0.15 บาท

 

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย , ราคายาง

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน