#มีอยู่จริงหรือนี่!! "ปล่องพญานาค" วัดพระพุทธบาทบัวบก เชื่อว่าลึกลงไป ในชั้นดิน 16 กิโลเมตร คือเมืองบาดาล ไม่ใช่แค่ตำนาน !!

Publish 2018-06-19 10:20:59


 

 

 

วัดพระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่กลางเทือกเขาภูพระบาท บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี   เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่มีตำนานเล่าขานว่า ราวปี 2460 พระสงฆ์รูปหนึ่งได้เกิดนิมิตรอัศจรรย์เห็นพระบรมสารีริกธาตุสีขาวในอุโมงค์ ในพื้นที่วัดจึงชักชวนชาวบ้านรื้ออุโมงค์นั้นออก แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้แทนพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันน่าอัศจรรย์ทั้งก้อนหินธรรมชาติ  ประหนึ่งศิลปินนำมาจัดวางเป็นงานศิลปะ 
 


 

 

และอีกอย่างที่เป็นไฮไลท์ก็คือถ้ำพญานาค ซึ่งเล่าขานแต่อดีตว่าทางเดินภายในสามารถทะลุไปถึงแม่น้ำโขงได้ โดยมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าทุกวันพระพญานาค ที่ชื่อ พญามิลินทนาคราช และบริวาร จะขึ้นมา ตรงบริเวณปล่องภายในถ้ำเพื่อมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และเชื่อกันว่า ปล่องแห่งนี้  ลึกลงไปในชั้นดิน 1 โยชน์ หรือ 16 กิโลเมตร จะเป็นเมืองบาดาล เพียบพร้อมไปด้วยปราสาทราชวังอันแสนวิจิตรสวยงามดังสรวงสวรรค์ก็ไม่ปาน

 

 

 


  


 

 

และอีกอย่างที่เป็นไฮไลท์ก็คือถ้ำพญานาค ซึ่งเล่าขานแต่อดีตว่าทางเดินภายในสามารถทะลุไปถึงแม่น้ำโขงได้ โดยมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าทุกวันพระพญานาค ที่ชื่อ พญามิลินทนาคราช และบริวาร จะขึ้นมา ตรงบริเวณปล่องภายในถ้ำเพื่อมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และเชื่อกันว่า ปล่องแห่งนี้  ลึกลงไปในชั้นดิน 1 โยชน์ หรือ 16 กิโลเมตร จะเป็นเมืองบาดาล เพียบพร้อมไปด้วยปราสาทราชวังอันแสนวิจิตรสวยงามดังสรวงสวรรค์ก็ไม่ปาน

 

 

 


 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กฤษกร รัตนสุต

ติดตามข่าวอื่นๆ


;