อยู่ที่ไหนคนไทยก็รักพ่อ ลูกไทยในอิตาลี จัดงานระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพ)

อยู่ที่ไหนคนไทยก็รักพ่อ "ลูกไทยในอิตาลี" จัดงานระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพ)

Publish 2016-11-21 19:04:44

เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เปิดเผยว่า วัดเทวราชเวนิส เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ได้จัดงานระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จตุรัสซานมาร์โก เมืองเวนิส เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นายแอนเดรีย มาร์คอน กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองเวนิส และชาวไทยในอิตาลีและครอบครัว รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของชาวไทยในต่างประเทศ ทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีท่ามกลางสายฝนในจตุรัสซานมาร์โก

 
ในโอกาสดังกล่าว นายธนาได้กล่าวระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงขอให้ชาวไทยทุกคนน้อมนำพระราชจริยวัตรและพระราชดำรัสแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแบบอย่างในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติไทยสืบไป

 


 

เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์
ภาพโดย เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล