สมควรที่จะไม่ต่อ!! สัญญาณวิทยุบีบีซี ดับทั่วเอเชีย หลังไทยไม่ต่อสัญญาสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ด้าน ก.ต่างประเทศชี้แจงเกิดอะไรขึ้น

สมควรที่จะไม่ต่อ!! สัญญาณวิทยุ"บีบีซี" ดับทั่วเอเชีย หลังไทยไม่ต่อสัญญาสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ด้าน ก.ต่างประเทศชี้แจงเกิดอะไรขึ้น

Publish 2017-03-09 17:57:57

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า บีบีซี เวิลด์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของบรรษัทกระจายเสียงแห่งอังกฤษ ได้ยุติการออกอากาศจากสถานีถ่ายทอดสัญญาณที่สำคัญระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ หลังจาก พยายามเจรจาอย่างหนัก แต่ไทยไม่ยินยอมต่อสัญญาเช่า สถานีวิทยุคลื่นสั้น บีบีซีเปิดการสถานีถ่ายทอดสัญญาณ โดยรับตรงมาจากวิทยุ บีบีซี ลอนดอน ตั้งแต่ปี 2539 มี Prince Philip, Duke of Edinburgh เสด็จเป็นประธานเปิด โดยออกอากาศทั่วทวีปเอเชียทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งโลก โดย บีบีซี เวิลด์ เซอร์วิส ผลิตรายการข่าว ที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ ซึ่งออกเป็นภาษาต่างๆ 29 ภาษา อยู่ภายใต้การสนับสนุน งบประมาณส่วนหนึ่ง จากรัฐบาลอังกฤษ แต่กองบรรณาธิการอำนวยการ เป็นอิสระ หลังจากสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ประจำภูมิภาคเอเชีย ย้ายจากฮ่องกงเข้ามาอยู่ในไทย ปี2540 หลังจากอังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับทางการจีน

 
แหล่งข่าว ได้ให้ข้อมูลว่า สถานีวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยพยายามที่จะหารือเพื่อทำสัญญาเช่าสถานีดังกล่าวต่ออีก 20 ปี เพราะเป็นสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นหลักสำหรับภูมิภาคเอเชียทั้งหมด สถานีถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าวทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุบีบีซีภาคภาษาท้องถิ่นต่างๆไปยังประเทศที่มีการควบคุมเข้มงวด อย่างเช่น จีน และเกาหลีเหนือ และไปยังพื้นที่ของประเทศที่วิทยุยังคงเป็นสื่อสำคัญหลัก เช่น ปากีสถานและอัฟกานิสถานแต่การกระจายเสียงจากสถานีถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าวได้ยุติลงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา เมื่อหมดสัญญาเช่า


อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของบีบีซี ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าทำไมการเจรจาเช่าต่อสัญญาจึงล้มเหลว แต่แหล่งข่าว 2 ราย กล่าวว่า บริการภาคภาษาไทยของสถานี กลายเป็นจุดที่ทำให้ตกลงกันไม่ได้

 


ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้ทำการชี้แจงดังนี้  ตามที่ปรากฏข่าวว่า BBC World Service ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของบรรษัทกระจายเสียงแห่งอังกฤษ  ได้ยุติการออกอากาศจากสถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง ดังนี้

          ๑. สถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้น (Shortwave Relay Station) ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย BBC ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินการสถานีถ่ายทอดวิทยุของ BBC ลงนามเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เพื่อกระจายเสียงรายการของ BBC World Service ใน ๘ ภาษา (ไม่มีรายการภาษาไทย) ซึ่งผลิตที่กรุงลอนดอน ไปยังประเทศในภูมิภาคโดยความตกลงหมดอายุเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

          ๒. ในห้วงปี ๒๕๕๙ ฝ่ายไทยได้ประชุมหารือ รวมทั้งเจรจากับฝ่าย BBC อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาการขยายอายุความตกลงฯ ดังกล่าวออกไป ๗ ปี และโดยที่การขยายอายุความตกลงฯ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจึงต้องพิจารณาร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากการขยายอายุความตกลงฯ และเพื่อให้พันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงฯ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทย

          ๓. อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของความตกลงฯ นั้น BBC ได้ใช้เวลาหลายเดือนในการพิจารณายื่นข้อเสนอแก่ฝ่ายไทย โดยฝ่ายไทยได้ติดตามกับฝ่าย BBC มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งใกล้กับวันหมดอายุของความตกลงฯ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ฝ่าย BBC ถึงได้ส่งร่างความตกลงฯ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพื่อการขยายอายุความตกลงครั้งนี้ แต่เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดและไม่เพียงพอที่ฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ทันก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานีดังกล่าวจึงต้องระงับการส่งสัญญาณเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนกว่าจะมีการขยายอายุความตกลงฯ

          ๔. ในช่วงที่ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังมีความคืบหน้าตามลำดับนั้น เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ BBC ได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเรื่องการตัดสินใจขอถอนตัวจากกระบวนการเจรจาเพื่อขยายอายุความตกลงฯ ซึ่งเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของ BBC

 

Sathaporn Tnews.ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล