“เร็กซ์  ทิลเลอร์สัน” รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ส่งสารความปรารถนาดี ถึงคนไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

“เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน” รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ส่งสารความปรารถนาดี ถึงคนไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

Publish 2017-04-13 08:00:56

เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เผยแพร่สารของนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ความว่า

ในนามของรัฐบาลอเมริกัน ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนไทยเนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลสงกรานต์

สหรัฐอเมริกายึดมั่นในมิตรภาพอันยืนยงกับไทยอันเป็นความร่วมมือที่ดำเนินมาเกือบ 200 ปี สำหรับปีนี้ ประเทศไทยจัดงานสงกรานต์ท่ามกลางความโศกเศร้าที่ยังไม่จางหายจากใจประชาชนอันเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงมีบทบาทในการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศตลอดช่วงรัชสมัย พระปรีชาญาณของพระองค์จะประทับอยู่ในใจปวงชนต่อไปอีกหลายชั่วคน สหรัฐอเมริกาขอสืบสานวิสัยทัศน์ของพระองค์ด้วยการยึดมั่นต่อพันธกรณีความร่วมมือกับไทยในหลายประเด็นสำคัญ ซึ่งจะเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเราทั้งสองและของภูมิภาคนี้ สหรัฐอเมริกามุ่งหวังสานต่อความร่วมมืออันทรงค่าของเราต่อไปในศักราชใหม่นี้

ขออวยพรให้ชาวไทยทุกคนประสบความสุขความเจริญและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ในปีใหม่นี้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน