ไหนว่าเป็นเครื่องบินรบดีที่สุดในโลก!! กองทัพอากาศสหรัฐฯ สั่งหยุดใช้เครื่องบินรบ F-35 อย่างไม่มีกำหนด หลังพบว่าอาจทำให้นักบินตายไม่รู้ตัว

Publish 2017-06-13 20:46:08

กองทัพอากาศสหรัฐออกแถลงการณ์ มีคำสั่งให้กองบินฝึกขับไล่ที่ 56 ของฐานทัพอากาศลุค ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ระงับการใช้งานเครื่องบินขับไล่ F-35 อย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้มีการวิเคราะห์และสื่อสารอย่างละเอียด ระหว่างนักบิน กับผู้เชี่ยวชาญทางทหาร อุตสาหกรรมการบินและการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ฐานทัพอากาศแห่งอื่นในสหรัฐฯยังคงสามารถใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ได้ต่อไปคำสั่งดังกล่าวของกองทัพอากาศสหรัฐฯมีขึ้นหลังฐานทัพลุคตัดสินใจระงับภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน F-35 ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ หลังเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกัน 5 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่านักบินประสบกับภาวะคล้ายอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลันแต่นักบินทุกนายสามารถควบคุมสถานการณ์และนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัย

 

ทั้งนี้ เอฟ-35 ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนหลากหลายบทบาท ที่รวมถึงการสนับสนุนทางอากาศ การป้องกันทางอากาศ และการโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี ออกแบบและผลิตโดยบริษัทล็อกฮีด มาร์ติน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานแทนเครื่องบินขับไล่ F-16 A-10F และ F-18 ปัจจุบันเครื่องบิน F-35 มี 3 รุ่น คือแบบ "A" ขึ้น-ลง ปกติ "B" ขึ้น-ลงแนวดิ่ง และ "C" สำหรับใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบิน ส่วนใหญ่กองทัพอากาศสหรัฐฯเลือกแบบ A ไว้ประจำการในฝูงบิน ราคาเริ่มต้นสูงถึงลำละ 122 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่กลับเกิดปัญหาทางเทคนิคมาแล้วหลายครั้ง ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา