ประมวลกลิ่นไอสงครามโลกครั้งที่3. เปิดแผนการต่อไปของ ยิว หลังจากยึดครองเยรูซาเลม

Publish 2018-01-08 13:58:14ประมวลกลิ่นไอสงครามโลกครั้งที่3. เปิดแผนการต่อไปของ ยิว หลังจากยึดครองเยรูซาเลม

 

 

โดยเปรมศักดิ์ จีระแพทย์

8 มกราคม 2018

 

 

วาระนี้เปรมศักดิ์ขอวิเคราะห์เหตุการณ์ต่อเนื่องไปหลังจากอิสราเอลครอบครองเยรูซาเลมทั้งหมดแล้ว.ตามที่เคยกล่าวไว้ว่าชนชาติอิสราเอลจะดำเนินแผนต่อไปโดยการสร้างวิหารศาสนสถานขึ้นเนื่องจากสิ่งนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของชนชาติอิสราเอลโดยเปรมศักดิ์จะชี้แจงให้เห็นถึง

 

ก) ความสำคัญของวิหาร

ข) การรวบรวมเครื่องใช้ทุกชิ้นให้ครบก่อนดำเนินการสร้างวิหาร

ค) การแก้ปัญหาที่เกิดจากการสร้างวิหาร

 


ต่อไปนี้เป็นการบรรยายรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อข้างต้นดังนี้

ก)ความสำคัญของวิหาร.....

ในยุคสมัยตั้งแต่กษัตริย์โซโลมอนก่อนคริสตศักราช940ชนชาติยิวให้ความสำคัญวิหารศาสนสถานเป็นอย่างมาก.อนึ่ง เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ซึ่งตามประวัติของชนชาติยิวได้ปรากฏบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนเช่นAlbert Einsteinนักวิทยาศาสตร์เรืองนาม,Rotschild เจ้าของกิจการธนาคารใหญ่ในยุโรป,FEDธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา,Rockefellersเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง,Council on Foreign Relationsผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการเมืองระดับโลก .ถึงกระนั้นก็ดีชนชาติยิวยังคงให้ความสำคัญต่อศาสนาดั้งเดิมของพวกเขาโดยแสวงโอกาสตลอดเวลาที่จะสร้างวิหารศาสนสถานตามลักษณะโครงสร้างมาตรฐานดั้งเดิมและตั้งบนทำเลดั้งเดิมในเยรูซาเล็มตะวันออก

 

 

ข)การรวบรวมเครื่องใช้ทุกชิ้นให้ครบก่อนดำเนินการสร้างวิหาร....

หลังจากสร้างวิหารศาสนสถานดังกล่าวขึ้นแล้วต้องบรรจุเครื่องใช้ดั้งเดิมทุกชิ้นเข้าไปวางไว้ประจำที่อันได้แก่แท่นเครื่องเผาบูชา(burnt offering altar).แท่นเผาเครื่องหอม(incense altar),โต๊ะตั้งขนมปัง,คันประทีปทองคำ,หีบพระบัญญัติ.องค์ประกอบเหล่านี้ชนชาติยิวใช้เวลายาวนานหลายพันปีกว่าจะรวบรวมได้ครบ.และประการสุดท้ายเพิ่งจัดหามาได้เมื่อไม่นานมานี้คือว้วแดงพันธ์แท้ดั้งเดิมสำหรับฆ่าแล้ววางบนแท่นเผาบูชา..ดังนั้นชนชาติยิวจะต้องปฏิบัติดังโบราณกาลดั้งเดิมทุกประการเช่นต้องฆ่าวัวแล้วเผาบนแท่นโดยเอาเลือดวัวมาประพรมบนแท่นบูชา

 

 

ค)การแก้ปัญหาที่เกิดจากการสร้างวิหาร.....

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น.ซึ่งกว่าที่จะจัดทำจัดหาตามรายการต่างๆได้ครบทั้งหมด ชนชาติยิวต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆแหล่งเช่นสำนักวาติกันเนื่องจากสำนักวาติกันเก็บรักษาแบบแปลนโครงสร้างวิหารไว้รวมทั้งคันประทีปทองคำตั้งแต่ครั้งที่ชนชาติโรมันบุกทลายวิหารเมื่อปี คศ.70

 

ทั้งนี้ชนชาติยิวจะต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคอีกมากมายเช่นการกดดันด้านการเมืองจากชนชาติมุสลิมปาเลสไตน์ซึ่งการที่จะช่วยให้สำเร็จลุล่วงไปได้จะต้องอาศัยนโยบายปรองดองด้านการเมืองโดยอาศัยการสนับสนุนจากประเทศต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

 

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือความเคลื่อนไหวในกรณีนี้มีแนวทางเชื่อมโยงกับพลังภาคปฏิบัติฝ่ายวิญญาณอันได้แก่การที่ชนชาติยิวกำลังรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระยาเวห์ซึ่งเชื่อว่าจะอำนวยผลอันดีแก่พวกเขา...ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นชนวนเหตุนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3.ซึ่งจะเป็นการกดดันให้ชนชาติยิวต้องหันเปลี่ยนแนวคิดทัศนะความเชื่อครั้งใหญ่อีกระลอกหนึ่ง..การณ์จะเป็นเช่นไรขอให้เกาะติดสถานการณ์กันต่อไป.

 

เปรมศักดิ์ จีระแพทย์

8 มกราคม 2018ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล