เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซีย เดินทางเยือนไทย พบ พล.อ.ประยุทธ์ เชิญร่วมประชุมด้านความปลอดภัยที่รัสเซียเตรียมเป็นเจ้าภาพ กระชับสัมพันธ์

เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซีย เดินทางเยือนไทย พบ พล.อ.ประยุทธ์ เชิญร่วมประชุมด้านความปลอดภัยที่รัสเซียเตรียมเป็นเจ้าภาพ กระชับสัมพันธ์

Publish 2018-03-01 04:31:40

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียได้กล่าวเชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุม IX International Meeting of High-Level Officials Responsible for Security Matters ซึ่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ที่เมืองโซซิ

 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 11.00 น. นายนิโคไล ปาตรูเชฟ (Mr. Nikolai Patrushev) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยทางด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและยินดีที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซีย เดินทางเยือนไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน   สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานกว่า 120 ปี ตั้งแต่พระราชวงศ์ รัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชน โดยในระดับพระราชวงศ์ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และในโอกาสที่ได้เคยตามเสร็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาส เสด็จฯ เยือนรัสเซีย  รัฐบาลและประชาชนรัสเซียได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติมาโดยตลอด รวมทั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา รัสเซียได้ถวายการต้อนรับในการเสด็จเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติด้วย

 


นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีความกว้างขวางและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกด้าน ทั้งยังได้พัฒนากลไกความร่วมมืออย่างเป็นทางการในหลายรูปแบบ และครอบคลุมหลายสาขา อาทิ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น

 

ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซียครั้งที่ 4 ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในหลายระดับและในทุกมิติด้านความมั่นคง ตลอดจนจะกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งฝ่ายรัสเซียเห็นว่าควรมีการดำเนินการทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

 


นายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายรัสเซียในประเด็นด้านความมั่นคงในทุกมิติและเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข่าวกรองระหว่างกันให้มากขึ้น รวมทั้งการติดต่อประสานงานเร่งด่วน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที

 


นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในปี 2562 ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน จึงหวังว่าฝ่ายรัสเซียจะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในกรอบต่าง ๆ ของอาเซียนที่ประเทศไทย และดำเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับอาเซียนต่อไป และหวังว่าการเจรจาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะมีความคืบหน้าสอดรับกับการเติบโตของอาเซียนต่อไป

 


นายกรัฐมนตรียังขอให้รัสเซียพิจารณาสนับสนุนสินค้าจากประเทศไทย โดยไทยสามารถเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้กับรัสเซีย ไทยมีความพร้อมเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมขอให้รัสเซียช่วยติดตามการรับรองผลการตรวจสอบโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ สัตว์ปีกและประมงด้วย ในขณะเดียวกันไทยก็พร้อมพิจารณาสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงจากฝ่ายรัสเซียเช่นกัน

 

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้รัสเซียช่วยดูแลชาวไทยที่พำนักอยู่ในรัสเซีย รวมทั้งอำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักลงทุนไทย และยินดีที่ชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย ไทยพร้อมให้การดูแลอย่างดี ซึ่งเลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซียแจ้งว่า ชาวรัสเซียชื่นชอบประเทศไทยและประทับใจอัธยาศัยของชาวไทยที่มีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

 


นอกจากนั้นแล้วทางด้าน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียได้กล่าวเชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุม IX International Meeting of High-Level Officials Responsible for Security Matters ซึ่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ที่เมืองโซซิ และนายกรัฐมนตรีได้ฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดี แด่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน นายกรัฐมนตรีดมิทรี เมดเวเดฟ และประชาชนชาวรัสเซีย ด้วย นอกจากนั้นแล้วทางด้านนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของสายการบินซาราทอฟประสบอุบัติเหตุตกจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และแสดงความเสียใจต่อสถานการณ์เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้น ณ แคว้นกาเดสถาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอประณามการกระทำครั้งนี้ของกลุ่มผู้ก่อการร้าย


หลังจากนั้นทางด้านน. นายนิโคไล ปาตรูเชฟ (Mr. Nikolai Patrushev) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ยังได้เข้าพบกับทางด้าน  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ยินดีร่วมกันถึง ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ที่มีมาต่อเนื่องกว่า 120 ปี  พร้อมทั้งได้หารือข้อราชการและกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน โดย นายนิโคไล ปาตรูเชฟ กล่าวว่า รัสเซีย ให้ความสำคัญกับประเทศไทย ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์และมีความใกล้ชิดทางทหารมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเสนอให้มีความร่วมมือด้านการทหารให้ใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งด้านการฝึก การศึกษา และความร่วมมือด้านอื่นๆที่ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งรัสเซียพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกด้านและพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านอื่นๆ  และได้เชิญกระทรวงกลาโหมไทย จัดส่งนักกีฬาทหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น  ขณะเดียวกันได้หารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งมีความจำเป็นต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้มากขึ้น

 

 

การเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ของนายนิโคไล ปาตรูเชฟ (Mr. Nikolai Patrushev) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกภายใต้การนำของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นั้นทางด้าน นายนิโคไล ปาตรูเชฟ ก็ได้เดินทางมาเยือนไทยแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อพูดคุยเรื่องของความมั่นคงด้านการทหารและภัยคุกคามระดับภูมิภาค ซึ่งเหตุการณ์วันนั้นสร้างความสั่นสะเทือนไปยังสหรัฐฯ ไม่น้อย

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล