อิสราเอลชี้ วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทค อาจเอี่ยวกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

อิสราเอลชี้ วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทค อาจเอี่ยวกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

Publish 2021-06-02 13:37:34


คณะนักระบาดวิทยาถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากมีรายงานชาวอิสราเอลบางส่วน มีอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังรับวัคซีนของไฟเซอร์ โดสที่ 2 เพียงไม่นาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020-พฤษภาคม 2021 อิสราเอลพบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 275 ราย โดยผู้ป่วย 121 ราย มีอาการของโรคดังกล่าวหลังรับวัคซีนของไฟเซอร์ โดสที่ 2 และผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 16-19 ปีคณะนักระบาดวิทยายังพบว่าผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร้อยละ 9.8 มีอาการของโรคหลังรับวัคซีนของไฟเซอร์โดสแรกเพียงไม่นานด้วย ปัจจุบันประชาชนชาวอิสราเอลมากกว่า 5.45 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นราวร้อยละ 58.4 ของประชากรทั้งหมด ได้รับวัคซีนโดสแรกแล้ว ขณะประชาชนมากกว่า 5.13 ล้านคน ได้รับวัคซีนครบโดส

 ทั้งนี้ วัคซีนของไฟเซอร์ถูกฉีดให้ประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป และคาดว่าในเร็วๆ นี้ กระทรวงฯ จะตัดสินใจว่าจะอนุมัติฉีดวัคซีนตัวดังกล่าวแก่ประชาชนอายุ 12-15 ปีหรือไม่

ที่มา China Xinhua News

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน