Hot Sale!!!...แฉจะจะธุรกิจบ้านจัดสรร โยงอะไรกับ “สีกาอี๊ด-ธัมมชโย”???

Hot Sale!!!...แฉจะจะธุรกิจบ้านจัดสรร โยงอะไรกับ “สีกาอี๊ด-ธัมมชโย”???

Publish 2016-06-08 11:28:23

เชื่อว่าจนถึงเวลานี้ สาธารณชน คงได้รับทราบข้อมูลกันไปแล้ว บริษัท โซวิค จำกัด ของ “นางจิรวัฒน์ ศรีสัตนา” หรือ “สีกาอี๊ด” ซึ่งถูกระบุว่า มีความสนิทสนมกับ “พระธัมมชโย” เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญาขายเครื่องแพทย์กับหน่วยงานรัฐ นับตั้งแต่ปี 2540-2559 จำนวน 1,246 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 6,186,238,410 บาท

ขณะที่จากการสุ่มตรวจข้อมูลของสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org พบว่า มีจำนวน 5 โครงการ ที่ปรากฎชื่อ “บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มเดียวกัน เข้าเป็นคู่เทียบในการยื่นซองเสนอราคาแข่งขันงานด้วย (ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง แสดงผลย้อนหลังแค่ 3 เดือน นับจากปัจจุบัน) 

แต่มีข้อมูลทางธุรกิจอีกชุดหนึ่ง ของ  นางจิรวัฒน์ ศรีสัตนา ที่สาธารณชนยังไม่เคยรับทราบเป็นทางการมาก่อน คือ โครงการจัดสรรที่ดินเปล่าจำนวนกว่า 2,000 ไร่ ในชื่อ “โครงการบัณฑิตนคร” ซึ่งถูกระบุว่า การดำเนินงานโครงการนี้ อยู่ภายใต้การตัดสินใจของ “นางจิรวัฒน์” และ “พระธัมมชโย” เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 

สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลในรายงาน เรื่อง “วัดพระธรรมกาย” ของคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร มี นายเด่น โต๊ะมีนา เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ช่วงปี 2541  พบว่า มีการรระบุข้อมูลผลการตรวจสอบ “โครงการบัณฑิตนคร”  ไว้ว่า“เป็นโครงการจัดสรรที่ดินเปล่า จำนวนกว่า 20,000 ไร่ ในนามของบริษัท ดูแวด จำกัด ผู้มีส่วนตัดสินใจในโครงการนี้ คือ  “นางจิรวัฒน์ ศรีสัตนา” ร่วมกับ “พระธัมมชโย”

โดยซื้อที่ดินมาในราคาไร่ละ 20,000-30,000 บาท

จากนั้น นำมาแบ่งแปลงขายในราคาตารางวาละ 700-1,200 บาท หรือไร่ละ ประมาณ 200,000 บาท การประกาศจะทำในรูปแบบ “DIRECT SALE” กับกลุ่มสานุศิษย์คนสำคัญของทางวัด ไม่มีการใช้เอกสาร เงื่อนไขที่ใช้ในการบอกขายระบุถึงสิ่งอำนวยความสะดวก มีถนนตัดผ่าน มีสระน้ำรอบโครงการ จะมีการปลูกต้นไม้ในแบบสวนเกษตรฯลฯ

โดยใช้สำนวนโฆษณาการขายว่า เป็นดินแดนของคนดี มีศีลธรรม มารวมกันอยู่ที่นี่

ส่วนการซื้อขายทำสัญญาจะทำกันที่บ้านของคุณหญิงท่านหนึ่ง และ ภายหลังจากที่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายแล้ว ไม่ปรากฎสิ่งปลูกสร้างตามที่ระบุไว้ตอนแรก

แต่ลูกค้าที่ทำสัญญาไม่สามารถเอาผิดได้ เนื่องจากในสัญญาไม่ได้ระบุเงื่อนไขของสิ่งปลูกสร้างไว้ด้วย”


ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท ดูแวค จำกัด ปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 26 เมษายน 2527 ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท

ตั้งอยู่เลขที่ 454 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจขายที่ดินสวนเกษตร

ปรากฎชื่อ นาง จิรวัฒน์ ศรีสัตนา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย สุนทร ศรีสัตนา รวมเป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2558 นาง จิรวัฒน์ ศรีสัตนา ถืออยู่ 99,895 หุ้น มูลค่า 9,989,500 บาท นาย สุนทร ศรีสัตนา ถืออยู่ 100 หุ้น มูลค่า 10,000 บาท นางสาว จิราภา บุณยบุตร ถืออยู่ 5 หุ้น มูลค่า 500 บาท

ล่าสุด นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2557 แจ้งว่าไม่มีรายได้ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 17,399 บาท ขาดทุนสุทธิ 17,399 บาท

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัท ดูแวค จำกัด เป็น 1 ใน 16 บริษัท ที่มีผู้ร้องเรียนให้สำนักข่าวอิศราตรวจสอบดำเนินธุรกิจ พร้อมกล่าวอ้างว่า เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการร่วมผลประโยชน์กับวัดธรรมกาย

ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักข่าวอิศรา พบว่า นางสาว จิราภา บุณยบุตร ถือหุ้นบริษัทร่วม กับ นาง จิรวัฒน์ ศรีสัตนา หลายแห่ง และยังร่วมถือหุ้น บริษัท พรอสเตติคแอนด์ออโธติคเซ็นเตอร์ จำกัด กับ นางเณริศา อังศุสิงห์ (สกุลเดิม สุทธิผล) น้องสาว และนายณรงค์รัชต์ สุทธิผล น้องชาย ต่างมารดาของพระธัมมชโย เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย ด้วย

แต่ปัจจุบัน บริษัท พรอสเตติคแอนด์ออโธติคเซ็นเตอร์ จำกัด แจ้งปิดกิจการไปแล้ว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน