จิ๊กซอว์ซองบุหรี่!?!...เรียงซองบุหรี่เป็นร่างเน่าเฟะ ในโฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ รูปแบบใหม่

จิ๊กซอว์ซองบุหรี่!?!...เรียงซองบุหรี่เป็นร่างเน่าเฟะ ในโฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ รูปแบบใหม่

Publish 2016-06-29 16:15:16

นี่คือภาพโฆษณาชุดใหม่ ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (โทร 1600) เพิ่มความสยองมากกว่าเดิม โดยได้นำภาพคำเตือนบนซองบุหรี่มาตัดแปะรวมกัน เป็นภาพร่างกายท่อนบนของผู้ป่วย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่นั่นเอง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบเห็นพิษภัยของบุหรี่ เมื่อเห็นภาพแบบซูมชัดๆ ว่าการสูบบุหรี่ทำร้ายเราได้มากขนาดนี้ ผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ สามารถโทร 1600 ขอคำแนะนำการเลิกบุหรี่ได้ ณ บัดนี้
สำหรับผู้อยากเลิกบุหรี่ สามารถโทร ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (โทร 1600)


ขอบคุณที่มา marketingoopsติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน