หายโง่ไปเลย...พล.ท.นันทเดช"ตอก"เนติวิทย์"จมดิน พวกมีปมด้อย กับพฤติกรรมอีกอย่าง... ที่สักวันจะตามรอยพวกไม่มีแผ่นดินอยู่

Publish 2016-07-16 14:03:53