สงสัยงานนี้...คงจะคุกยาวแล้วล่ะเฮีย!??!พระพุทธะอิสระสาธยายท่าทีพระเมธีฯหลังปลุกระดมพระ พร้อมกระซิบเตรียมย้ายเงิน-ทอง ให้ญาติ ครั้งนี้คง

สงสัยงานนี้...คงจะคุกยาวแล้วล่ะเฮีย!??!"พระพุทธะอิสระ"สาธยายท่าที"พระเมธีฯ"หลังปลุกระดมพระ พร้อมกระซิบเตรียมย้ายเงิน-ทอง ให้ญาติ ครั้งนี้คง

Publish 2016-07-25 07:41:53

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา พระพุทธะอิสระ แห่งวัดอ้อน้อย โพสต์ข้อความหลังพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ศพศ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปลุกระดมพระทั่วประเทศออกมาเคลื่อนไหว โดยระบุข้อความว่า..."เมธีสู้ๆ เมธีสู้ตาย เมธีไว้ลาย สู้ตายเลยเฮีย"นอกเหนือจากการบรรยายท่าทีของพระเมธีแล้ว พระพุทธะอิสระยังเขียนต่ออีกว่า บทความ ๖ ข้อ ครั้งก่อน ๓ ข้อ ครั้งนี้ ก็เกินพอที่จะนอนคุกแล้วนะเฮีย
เฮียรู้ไหมว่ากำลังจะละเมิดฝ่าฝืนคำสั่งคสช.และละเมิดกฎหมาย
-----------------------------------------------
ฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฎิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ กำหนด “ให้บุคคลอื่นใดงดเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะ ดังต่อไปนี้(๕) ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิความแตกแยกในราชอณาจักร
ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๙ ถึง ๒๑๔
มาตรา ๒๐๙ ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการ และมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ ในคณะบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่ เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๐ ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ และความผิดนั้นมี กำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน เป็นซ่องโจร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าเป็นการสมคบเพื่อกระทำความผิด ที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ผู้กระทำต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๑ ผู้ใดประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร เว้นแต่ผู้นั้นจะแสดงไว้ว่าได้ประชุม โดยไม่รู้ว่าเป็นการประชุมของอั้งยี่หรือซ่องโจร
มาตรา ๒๑๒ ผู้ใด
(1) จัดหาที่ประชุมหรือที่พำนักให้แก่อั้งยี่หรือซ่องโจร
(2) ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร
(3) อุปการะอั้งยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์ หรือโดยประการอื่น หรือ
(4) ช่วยจำหน่ายทรัพย์ที่อั้งยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระทำ ความผิด
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือ ซ่องโจรแล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๑๓ ถ้าสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรคนหนึ่งคนใดได้ กระทำความผิดตามความมุ่งหมายของอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้น สมาชิก อั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรที่อยู่ด้วยในขณะกระทำความผิด หรือ อยู่ด้วยในที่ประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระทำความผิดนั้น และบรรดาหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในอั้งยี่หรือซ่องโจร นั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นทุกคน
มาตรา ๒๑๔ ผู้ใดประพฤติตนเป็นปกติธุระเป็นผู้จัดหาที่พำนักที่ ซ่อนเร้นหรือที่ประชุมให้บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดที่บัญญัติ ไว้ในภาค 2 นี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดนั้น เป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทำ ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้
-----------------------------------------------
สงสัยงานนี้คงจะคุกยาวแล้วล่ะเฮีย
สรุปว่าเฮียกำลังปลุกระดมใช่ไหมเฮีย
เฮียกำลังส่งสัญญาณนัดรวมพลก่อการ สร้างความไม่สงบ เพื่อสยบคดีธัมมชโยและพวก รวมทั้งสมเด็จช่วง นายน้ำฝน ด้วยใช่ไหมเฮีย
หากเฮียรวบรวมจำเลยที่นุ่งห่มเหลืองได้ครบทุกคดีที่เกิดขึ้นในเวลานี้
เฮียน่าจะมีแนวร่วมได้มากโขอยู่นะเฮีย
นอกจากได้จำนวนแนวร่วมเยอะขึ้นแล้ว เฮียยังเบิกค่าหัวเพิ่มขึ้นด้วยนะเฮีย
นี่คงเป็นมุขดับเครื่องชนของพวกเฮียแล้วกระมัง เพราะเล่นมาทุกมุขแล้วไม่เวิร์ค เลยต้องใช้มุขนี้
ดูท่างานนี้ไม่ใช่งานธรรมดาเสียแล้วล่ะเฮีย คงเป็นงานใหญ่ระดับกองทัพ
ไม่ใช่เฮียมากันเป็นกองทัพนะ เพราะเท่าที่รู้ ก็เห็นจะมีแต่ลิ่วล้อของเฮียที่อยู่สถาบันเดียวกันเท่านั้นที่จะออกมา
แต่สิ่งที่เฮียและพวกกำลังก่อการอยู่นี้คงเป็นที่น่าสนใจของกองทัพแน่เลยเฮีย
งานนี้ทหารเขาคงไม่ปล่อยให้พวกเฮียล็อคคอตีศอก ตอกเข่าเขาอีกแล้วล่ะเฮีย
ยังไงๆ เฮียคงเตรียมตัวเอาไว้แล้ว เห็นได้ข่าวว่ามีการโอนบ้าน โอนรถ โอนทรัพย์สิน ให้กับบุคคลใกล้ชิดไปเรียบร้อยแล้วมิใช่หรือเฮีย
ให้ไวๆ นะเฮีย รีบๆ หน่อย อะไรๆ มันจะได้ง่ายขึ้น เคนะเฮีย
พุทธะอิสระ


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน