ไม่ต้องหาคำตอบเลย!?!...สุเทพเย้ยไม่ให้ราคาพวกเห็นแก่ตัว คือใคร(รายละเอียด)

ไม่ต้องหาคำตอบเลย!?!..."สุเทพ"เย้ยไม่ให้ราคาพวกเห็นแก่ตัว คือใคร(รายละเอียด)

Publish 2016-07-29 17:37:27

 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. ในฐานะประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ว่า

การไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค.นี้ เป็นการทำหน้าที่ของประชาชนผู้รักชาติ เพราะตนถือว่าบ้านเมืองนี้ ประชาชนคนไทยเป็นเจ้าของ ไม่ใช่บ้านเมืองของนักการเมือง หรือบ้านเมืองของเจ้าของพรรคการเมือง ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง แต่เป็นของคนไทยทุกคน  พวกเราจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบ ปกป้องบ้านเมืองของเรา เพื่อลูกหลานในอนาคต พฤติกรรมของนักการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นักการเมืองหลายคนแสดงความเห็นแก่ตัว ใจแคบ คิดเอาแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าในทางการเมือง ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อผลเสียหายต่อบ้านเมือง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ประชาชนอย่างเราไม่สนใจประโยชน์ทางการเมือง หรือตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
แต่สิ่งที่เราต้องคำนึง  คือ  ประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร ทำอย่างไรให้ประเทศพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเรารักประเทศไทยมากกว่าความรัก ที่มอบให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองพรรคไหน ตนจึงให้ความสำคัญต่อประเทศมากกว่าให้ราคานักการเมืองคนใดหรือพรรคใด แม้ตนต้องตัดสินใจสวนทางกับบรรดานักการเมืองหลายพรรคหลายคน แต่ตนถือว่าประโยชน์ของชาติสำคัญเหนือสิ่งใดทั้งสิ้น