ของดีมีเวลาน้อย!!!เทศกาลดอกปอเทืองบานอร่ามทั่วบ้านรำแดง บนเนื้อที่สามร้อยกว่าไร่ ไม่ไปโคตรพลาด

ของดีมีเวลาน้อย!!!เทศกาล"ดอกปอเทือง"บานอร่ามทั่วบ้านรำแดง บนเนื้อที่สามร้อยกว่าไร่ ไม่ไปโคตรพลาด

Publish 2016-08-01 10:46:39

องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เนรมิตทุ่งนาของบ้านรำแดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เนื้อที่กว่า 300 ไร่ ซึ่งขณะนี้ดอกปอเทืองกำลังออกดอกบานเต็มทุ่งนา สวยงามทั้งสองฝั่งของถนน และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ในชื่องาน “เทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง ครั้งที่ 5” โดยใช้สโลแกนว่า “เชิญเที่ยวชมดอกไม้ ทุ่งนา และป่าโหนดที่รำแดง”

ด้าน นายอุดม ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร เปิดเผยว่า เทศกาลดอกปอเทืองบาน ที่บ้านรำแดง ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้เดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการมาเยี่ยมชมดอกปอเทืองบาน ที่บ้านรำแดง ซึ่งเป็นการจัดการโดยชุมชนในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันพรุ่งนี้ โดยบรรยากาศสวยงามเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และจะเกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ ก่อนที่จะร่วงโรย และจะทำการไถกลบทุ่งปอเทือง ทั้ง 300 ไร่ เพื่อเป็นปุ๋ยสดบำรุงดินให้เกษตรกรรทำนาปีต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน