อย่าดีแต่พูด!?!...พุทธะอิสระท้าดีเบตตัวตัวพระเมธีฯ สู้กันเปิดพระไตรปิฎก เดิมพันใครแพ้จับสึก

อย่าดีแต่พูด!?!..."พุทธะอิสระ"ท้าดีเบตตัวตัว"พระเมธีฯ" สู้กันเปิดพระไตรปิฎก เดิมพันใครแพ้จับสึก

Publish 2016-08-01 11:02:41

พระพุทธะอิสระ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ค "หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)" ระบุบางช่วงบางตอนว่า พูดออกมาได้ว่า ทำเพื่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา และดำเนินการโดยถูกต้อง

ขอถามว่าพระไตรปิฎกฉบับไหนที่บอกให้ภิกษุออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องตำแหน่งสังฆราช

ถ้าเป็นพระพุทธศาสนาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สมณโคดมเป็นองค์พระศาสดาแล้วล่ะก็พระพุทธองค์ทรงบัญญัติในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต โลกวิปัตติสูตร เรื่องโลกธรรม ธรรมเครื่องผูกสัตว์ให้ข้องอยู่ในโลก ๘ ประการคือ ๑. ได้ลาภ ๒. เสื่อมลาภ ๓. ได้ยศ

๔. เสื่อมยศ ๕. ติเตียน ๖. สรรเสริญ ๗. ความสุข ๘. ความทุกข์


ถ้าสามารถเปิดพระไตรปิฎกมายืนยันว่าศาสนาพุทธจำเป็นต้องมีสังฆราช ไม่มีไม่ได้ และมีบทบัญญัติเอาไว้ในพระพุทธธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พุทธะอิสระยินดีสึกนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่ป่า แต่ถ้าพุทธะอิสระสามารถเปิดพระไตรปิฎกพิสูจน์ยืนยันได้ว่า พระธรรมวินัยนี้ไม่ได้อยู่ได้ด้วยตำแหน่งสังฆราช

และถ้าพุทธะอิสระพิสูจน์ได้ว่าทำสมเด็จฯช่วงไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ปกครองสูงสุดของสังฆมณฑล..ต้องสึก..ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ โอเคไหม กล้าหรือเปล่า


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน