ผู้ว่าพิจิตรถึงกับกุมขมับ !! ตรวจดูน้ำในบึงสีไฟแห้งขอด แต่ทำไมน้ำท่วมล้อมพิจิตร !! (รายละเอียด)

ผู้ว่าพิจิตรถึงกับกุมขมับ !! ตรวจดูน้ำในบึงสีไฟแห้งขอด แต่ทำไมน้ำท่วมล้อมพิจิตร !! (รายละเอียด)

Publish 2016-10-09 15:08:02

ที่บริเวณบึงสีไฟ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยชลประทานจังหวัดพิจิตร และรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ได้มาตรวจบึงสีไฟ หลังพบว่า บึงสีไฟซึ่ง เป็นบึงน้ำใหญ่ ติดใน 3 ของประเทศ ขณะนี้น้ำในบึงสีไฟ แห้ง ทรุดโทรม ทั้งที่จังหวัดพิจิตรถูกน้ำท่วมล้อมรอบแต่น้ำในบึงแห้ง นอกจากนี้ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เคยอนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายให้กรมชลประทาน ตั้งสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำน่านลงบึงสีไฟ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในช่วงฤดูแล้ง โดยการสูบน้ำในแม่น้ำน่าน ผ่านระบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่งผ่านท่อระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เพื่อนำน้ำไปลงสู่บึงสีไฟ ซึ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีพื้นที่มากกว่า 5 พัน 3 ร้อยไร่


  

โดยในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล เนื่องจากการสูบน้ำน่านลงบึงสีไฟนั้น 1 ชั่วโมงจะเสียค่ากระแสไฟฟ้า 600 บาท ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบเนื่องจากสร้างสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำน่านลงบึงสีไฟ ยังไม่มีการถ่ายโอนดังนั้นเมื่อสร้างมาแล้ว ยังไม่มีการใช้จนกว่าจะมีเจ้าภาพรับดูแล


 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่าสำหรับกาการสร้างสถานีสูบน้ำลงสู่บึงสีไฟนั้นจะเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งผมเองก็รู่สึก “งง” ว่า ทำไมจังหวัดพิจิตร เกิดน้ำท่วมล้อมรอบแต่ทำไม บึงสีไฟถึงได้น้ำแห้ง ทรุดโทรมทั้งที่ บึงสีไฟ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญติดอันดับต้นๆ ของประเทศทำไมไม่ดึงน้ำเข้ามาปล่อยให้น้ำแห้ง ซึ่งการแกปัญหาน่าจะใช้ระบบเดิม ที่เคยใช้กันมา ดังนั้น ผมเข้ามาดูแลตรงนี้ ผมจะระดมทุกภาคส่วนไม่ให้ มีความขัดแย้งกัน ซึ่งก่อนหน้านั้นต่างคนต่างทำไม่สอดคล้องกัน แต่ต่อไปนี้จะต้องร่วมกันช่วย ดูแลบึงสีไฟ ให้ดีที่สุด อีกทั้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหากันใหม่ โดยหน่วยงานไหนจะทำโครงการอะไรกับบึงสีไฟต้องผ่านคณะกรรมการมติจังหวัดโดยมีผมเป็นประธาน และจะให้นำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเดิมมาลงสู่บึงสีให้ได้ภายในระยะ 3 เดือนนี้น่าจะเห็นผล ซึ่งบึงสีไฟจะสามารถสร้างประโยชน์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและทำนาบัวรอบบึงสีไฟ มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอีกทางหนึ่งด้วย

 

CR.ภาพและข้อมูลจากข่าวสด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน