วันนี้ชาวบ้านเลือกใคร ??? พรรคการเมืองขั้วเก่า หรือสนับสนุน "พล.อ.ประยุทธ์" (ติดตามรายละเอียด)

Publish 2016-10-10 13:09:13สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ถึงสิ่งที่ประชาชนเชื่อใจ และไม่เชื่อใจ รัฐบาลภายใต้การดูแลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า สิ่งที่ประชาชนเชื่อใจ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ ร้อยละ 74.36 เชื่อในตัว พล.อ.ประยุทธ์ เพราะความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี พูดจริงทำจริง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและส่วนรวม

         

ร้อยละ 72.57 เป็นเรื่องการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จัดระเบียบสังคม มีผลงานให้เห็นต่อเนื่อง เห็นถึงความตั้งใจในการทำงาน และร้อยละ 61.85 เพราะเป็นรัฐบาลทหารที่ไม่มีนักการเมืองมาร่วม ทำงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเด็ดขาด ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

ส่วนสิ่งที่ประชาชนไม่เชื่อใจรัฐบาล คือ ร้อยละ 78.09 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ได้  ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ร้อยละ 67.60 เรื่องการสร้างความปรองดองในบ้านเมือง ยังมีความขัดแย้งให้เห็น ร้อยละ 65.73 ความซื่อสัตย์สุจริต เพราะมีข่าวให้เห็นมากขึ้นเกี่ยวกับการทุจริต การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม เช่น โครง การอุทยานราชภักดิ์ ทริปฮาวาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามโดยภาพรวมแล้วพบว่า ร้อยละ 40.56 ค่อนข้างเชื่อใจรัฐบาล เพราะมุ่งมั่นในการบริหารประเทศ ตั้งใจแก้ปัญหาบ้านเมือง เชื่อใจในตัวนายกฯ มีความเด็ดขาด, ร้อยละ 24.01 ไม่ค่อยเชื่อใจ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น มีแต่ความขัดแย้งและหวังผลประโยชน์ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้, ร้อยละ 20.51 เชื่อใจ เพราะมีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จัดระเบียบสังคม และร้อยละ 14.92 ไม่เชื่อใจ เพราะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่สามารถตรวจสอบได้

 


ส่วนซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจประชาชน เรื่อง "โพลมอง ข้ามช็อต สู่โหมดเลือกตั้ง วันนี้ชาวบ้านเลือกใคร" โดยเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ นำพาบ้านเมืองสงบสุข พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.6 ระบุพรรคประชาธิปัตย์,  ร้อยละ 42.4 ระบุพรรคเพื่อไทย เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่กังวลว่าเคลื่อนไหวสู่ความขัดแย้งของคนในสังคม พบว่าร้อยละ 53.8 ระบุพรรคเพื่อไทย, ร้อยละ 46.2 ระบุพรรคประชาธิปัตย์

และเมื่อถามถึงนักการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงแนวทางแก้ปัญหาบ้านเมืองที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวมมากที่สุด พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 32.6 ระบุนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองลงมาคือร้อยละ 20.7 ระบุ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, ร้อยละ 6.3 ระบุนายกรณ์  จาติกวณิช, ร้อยละ  5.5 ระบุนายจตุพร พรหมพันธุ์, ร้อยละ 3.5 ระบุนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

ที่น่าสนใจคือ ถ้าวันนี้เลือกตั้ง ประชา ชนร้อยละ 40.1 จะเลือกพรรคที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ เพราะเป็นประชาธิปไตย ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน เหมาะกับสถานการณ์ เป็นคนกลางทางการเมือง ป้องกันความขัดแย้งของคนในชาติได้ มีความเป็นผู้นำที่ได้รับความวางใจสูง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเพราะกลัวผีทุจริตคอร์รัปชัน และ พล.อ.ประยุทธ์ปราบผีเหล่านั้นได้ เป็นต้น

รองลงมาคือ ร้อยละ 22.0 จะเลือกพรรคเพื่อไทย เพราะเข้าถึงประชาชน นโยบายเข้าถึงคนจน คนรายได้น้อย แก้ปัญหาได้ตรงใจตรงความต้องการ มีความเป็นประชาธิปไตย และชื่นชอบทักษิณ ยิ่งลักษณ์ เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 17.4 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเชื่อมั่นนิยมศรัทธานายอภิสิทธิ์ หัวหน้าพรรค และคนเก่าแก่ของพรรค ชอบระบบของพรรค และร้อยละ 20.5 จะเลือกพรรคอื่นๆ เพราะ เบื่อหน่ายความขัดแย้ง ไม่ชอบสองพรรคการเมืองใหญ่ ต้องการลองพรรคอื่นเป็นทางเลือก

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสาวชนุตรา เพชรมูล