ไขข้อข้องใจ ตัวอักษร ป้ายทะเบียนรถพระที่นั่งของในหลวง ร.9 แต่ละป้ายทะเบียนมีความหมายอย่างไร??

ไขข้อข้องใจ ตัวอักษร ป้ายทะเบียนรถพระที่นั่งของในหลวง ร.9 แต่ละป้ายทะเบียนมีความหมายอย่างไร??

Publish 2016-10-16 11:06:29


ร.ย.ล. เป็นหมวดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ รถยนต์พระราชพาหนะ ที่จัดซื้อด้วยงบประมาณราชการ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้ในกิจการพระราชวัง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั่วไป รถตู้ รถกระบะ รถบรรทุก หรือรถอะไรก็ตามแต่ ซึ่งเป็นรถที่มาจากเงินหลวง จะต้องใช้เลขทะเบียน ร.ย.ล. หรือเลขทะเบียน ดส. xxxx นำหน้า ซึ่งคำว่า ดส. ก็ได้ย่อมาจาก พระราชวังดุสิต  โดยมีรถยนต์หมวด ร.ย.ล. ที่สำคัญที่สุดอยู่ 2 คัน ได้แก่

ร.ย.ล.1 เป็นทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งใช้ทรงงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆที่เป็นทางการร.ย.ล.960 เป็นทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์แต่ถ้าหากใครสังเกตุป้ายทะเบียนของรถ 1ด-0956 ของ Toyota Soluna ที่ในหลวงทรงขับด้วยพระองค์เอง จะเห็นได้ว่าไม่มีตัวอักษร ร.ย.ล. เหมือนรถพระที่นั่งนั้น เพราะรถ Toyota Soluna เป็นรถที่ท่านทรงใช้เงินส่วนตัวของพระองค์เพื่อการจัดซื้อขึ้นมาเอง จึงได้ป้ายที่อยู่ในหมวด ด.ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน