ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ยูเนสโก เชิดชูหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ พ่อหลวง ร.๙ เป็นภารกิจสำคัญขององค์การ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น "ยูเนสโก" เชิดชูหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ "พ่อหลวง ร.๙" เป็นภารกิจสำคัญขององค์การ

Publish 2016-10-21 12:47:44

วันที่ 21ต.ค.59 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ทำหนังสือส่งมายังกระทรวงศึกษาธิการ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมถวายราชสดุดีในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงความสำคัญต่อศตวรรษที่ 21 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยในชาติ
 

 

 ทั้งนี้ ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งสิ่งที่ไม่อาจลบเลือนจากจิตใจได้เลย นั้นคือ การที่พระองค์ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย และทรงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์เองในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเสมอภาคในสังคม อีกทั้งยังนำประเทศชาติให้ดำเนินไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการใช่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยและมีความสอดคล้องกับอุดมการณ์และภารกิจสำคัญขององค์การยูเนสโก รวมถึงวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2030 ซึ่งประชาคมโลกมีพันธกิจร่วมกันในการบรรลุเป้าหมาย

 

 


 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน