ประกาศๆ!!! เรือด่วนเจ้าพระยาพร้อมเตรียมเรือเสริมรอแล้ว บริการฟรี เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของเรา (รายละเอียด)

Publish 2016-10-22 11:26:20

วันที่ 22 ต.ค.59 ในเพจเฟสบุ๊ก"FM91 Trafficpro" ได้แชร์ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการเรือโดยสาร ซึ่งมีข้อความระบุว่า...ประกาศ !! ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการเรือโดยสารทุกท่าน
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด บริการเรือ (ฟรี)ส่งประชาชน เพื่อร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากท่าเรือสาทร (โป๊ะด้านใต้สุด/โป๊ะโครงการฯ) ไปท่าช้าง เริ่มบริการตั้งแต่ วันที่ 19-30 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00น. – 16.00น.
เรือออกทุกชั่วโมงๆละ1เที่ยว (จำนวนผู้โดยสาร 120 คน/เที่ยว)


นอกจากนี้บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัดได้เพิ่มความถี่ของเรือโดยสาร (คิดค่าบริการตามปกติ) จากท่าเรือสาทรและจากท่าเรือนนทบุรี จากเที่ยวละ 20 นาที เป็น เที่ยวละ 15 นาที และในกรณีที่ มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก บริษัทได้เตรียมเรือเสริมพิเศษ วิ่งตรงมาท่าช้าง

สำหรับ การจัดเรือเพื่อส่งประชาชนกลับ บริษัทฯ ได้จัดเรือ ออกจากท่าช้าง ไปท่าเรือสาทรและท่าเรือนนทบุรี(คิดค่าบริการตามปกติ) โดยเรือเที่ยวสุดท้ายจะออกจากท่าช้าง ในวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 20.30 น. และวันเสาร์/อาทิตย์จัดเรือเที่ยวสุดท้ายออกจากท่าช้างเวลา20.00นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ