ก.พ.อ.มีมติพิจารณาลงโทษแล้ว หลังอาจารย์ มรภ.เทพสตรีล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาชาย(รายละเอียด)

ก.พ.อ.มีมติพิจารณาลงโทษแล้ว หลัง"อาจารย์ มรภ.เทพสตรี"ล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาชาย(รายละเอียด)

Publish 2016-10-27 15:41:10

วันที่ 27 ตุลาคม 59 นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณากรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอพิจารณาคำสั่งลงโทษข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 3 ราย ดังนี้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เทพสตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการอาจารย์ชายรายหนึ่งที่ล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาชาย ที่ประชุมเห็นว่ามีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงให้ยกอุทธรณ์ และยืนยันให้รับโทษตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ส่วนอาจารย์ มรภ.เพชรบูรณ์ อุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการ กรณีเซ็นสลักหลังเช็คเงินสดให้ลูกน้องนำไปเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย แต่ลูกน้องไม่นำเข้า ที่ประชุมเห็นว่าอาจารย์คนดังกล่าวไม่มีเจตนาที่ทำความผิด จึงลดหย่อนโทษจากปลดออกเป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรง และกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไล่ออก ปลดออก กรณีจัดซื้อวัสดุทำรั้วบริเวณด้านหลังอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งที่ประชุมมติยกอุทธรณ์ และให้รับโทษตามเดิม


เรียบเรียง ลัทธภพ