หวังว่าคนสะกดเป็น...มนุษย์!!! มีชัย ซัดแรง เด็กเพื่อไทย หยุดใช้วิธีหลอกชาวบ้าน...ก่อนหมดความเป็นมนุษย์!!(รายละเอียด)

หวังว่าคนสะกดเป็น...มนุษย์!!! มีชัย ซัดแรง เด็กเพื่อไทย หยุดใช้วิธีหลอกชาวบ้าน...ก่อนหมดความเป็นมนุษย์!!(รายละเอียด)

Publish 2016-10-31 14:54:26

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวเรียกร้องให้อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยยุติการนำข้อมูลที่ไม่ตรงกับบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติหลอกลวงประชาชนให้เกิดความเข้าใจผิด กรณีที่ระบุว่าหลังจากที่รัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้แล้วรัฐบาลชุดใหม่ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ อาทิ การจำนำข้าว หรือการประกันราคาสินค้า พร้อมอ้างว่ามีบทบัญญัติกำหนดให้การดำเนินการเป็นไปตามกลไกตลาด ทั้งที่ข้อเท็จจริงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่มีคำใดที่ระบุถึงคำว่ากลไกตลาด โดยเหตุผลสำคัญที่กรธ.ไม่ได้นำคำดังกล่าวบัญญัติไว้เหมือนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เพราะพบว่ารัฐบาลได้ฝ่าฝืนไม่ใช้กลไกตลาด ดังนั้นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงกำหนดให้เป็นหน้าที่รัฐที่ต้องกำหนดมาตรการเพื่อดูแลเกษตรกรทั้งด้านต้นทุน ผลผลิตและการแข่งขันในตลาด มากกว่าการพึ่งพิงเฉพาะกลไกตลาดเท่านั้ร
“ คนที่เคยเป็นอดีต ส.ส. ที่นำความเท็จไปบอกประชาชนถือว่าขาดความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง ทั้งที่สิ่งนี้เขาควรรู้ ไม่ใช่ทำเป็นไม่รู้ ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมต้องออกมาฟ้องสื่อมวลชนเอาไว้ เพื่อให้รู้ว่าคนที่เป็นส.ส. ไม่ควรใช้วิธีหลอกลวงประชาขน และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ผมจะนำไปพิจารณาบัญญัติเนื้อหาของกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องว่าไม่ให้นักการเมืองหลอกหลวงประชาชนได้อีก ”