แสดงออกจากใจ...ครู-นร.สถานศึกษาเก่าแก่บางละมุง แปรอักษรสีดำเป็นเลข ๙ ในรูปหัวใจสีขาว ให้พ่อหลวงรับรู้ถึงสรวงสวรรค์

Publish 2016-11-02 16:01:23

นักเรียนและบุคลากรครูของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อ.บางละมุง สถานศึกษาเก่าแก่ของ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้น้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการแปรอักษรสีดำเป็นเลข ๙ ในรูปหัวใจสีขาว ในพื้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน

นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธสัมพันธ์พิทยาคาร เปิดเผยว่า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ลูกโพธิสัมพันธ์ฯ ได้อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทและใต้พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 คณะครูแลนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้อนและตอนปลายรวมกว่า 2,800 คน จึงพร้อมใจกันแปรอักษรเพื่อเป็นสัญลักษณ์และความจงรักภักดีบอกกับท้องฟ้าเพื่อให้พ่อหลวงรับรู้ได้ถึงสรวงสวรรค์ โดยการแสดงออกด้วยการแปรอักษรครั้งนี้ ด้วยเลข  ๙ สีดำในกรอบหัวใจรูปสีขาวแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในส่วนของบุคลากรครูจะร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปตัวอักษรย่อของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร คือ พ.ส.พ. ด้วยสีกากี ซึ่งเป็นสีชุดข้าราชการ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ทำงานให้พระเจ้าแผ่นดิน ทั้งหมดคือพลังของเราชาวโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมความอาลัยแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ
เรียบเรียง ภัทราพร วโรภาสพิมาน สำนักข่าวทีนิวส์

แหล่งข่าวภูมิภาค

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน