หยุดพูดให้ตัวเองดูดี!!!ยิ่งลักษณ์ ชี้โครงการช่วยชาวนาจะเรียกอะไรก็ได้ แต่รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือชาวนา !!(รายละเอียด)

Publish 2016-11-19 09:00:05

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทุกภาคส่วนออกมาให้ความช่วยเหลือชาวนาเพิ่มขึ้น ว่า น่ายินดีที่ทุกฝ่ายตื่นตัวช่วยเหลือชาวนา เพราะชาวนาเดือนร้อนมานานแล้ว การช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยดีกว่าไม่ช่วยเหลืออะไรเลย ส่วนมาตรการการช่วยเหลือของรัฐตนมองว่า รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือภาคการเกษตรอยู่แล้ว เพราะวันนี้มีปัญหาเรื่องราคาสินค้าตกต่ำ หากไม่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือชาวนาชาวนาก็จะได้รับผลกระทบ

เมื่อถามว่า เรื่องภาระหนี้สินของเกษตรกรที่มีการพักหนี้ แต่ไม่พักดอกเบี้ย จะมีข้อเสนอแนะไปถึงผู้มีอำนาจอย่างไรบ้าง น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือเกษตรกรอยากให้ช่วยทั้งระบบ ต้องมองว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ การพักหนี้อย่างเดียวแต่ไม่มีมาตรการช่วยเหลือก็จะไปไม่ได้

เมื่อถามว่า รัฐบาลไม่อยากให้เรียกโครงการของรัฐบาลว่า จำนำยุ้งฉาง แต่อยากให้เรียกว่า ชะลอการขายข้าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ตรงนี้เป็นความต่างในเรื่องของชื่อ แต่ตนมองว่า ไม่ว่าจะเรียกอะไร จุดประสงค์คือการช่วยเหลือชาวนา และวัตถุประสงค์ของรัฐก็ไม่ได้มุ่งค้ากำไรกับชาวนา และเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องช่วย และเป็นนโยบายสาธารณะ
เมื่อถามถึงความคืบหน้ากรณีการขอทุเลาคำสั่งศาลปกครอง ต่อศาลปกครอง ให้ชะลอการเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ไม่ขอลงในรายละเอียด ขณะนี้ทีมทนายความศึกษา หารือเรื่องนี้อยู่ แต่ยืนยันว่าจะต้องทำตามกรอบสูงสุดที่กฎหมายให้ไว้ และหากมีรายละเอียด และขั้นตอนที่ชัดเจนในเรื่องนี้แล้วจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนกรณีที่ยืนคำคัดค้านไปทุกหน่วยงานแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับนั้น เราก็ต้องทำ หากไม่ทำก็ถือว่าไม่ได้ใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม แต่หากจะให้เป็นธรรมก็ควรจะต้องรับทุกข้อร้องเรียนไว้พิจารณาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ