ชาวนครศรีฯร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 500 รูป ที่จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงร.๙ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญฯเย็นนี้!(รายละเอียด)

Publish 2016-11-28 11:59:14

วันที่28 พ.ย.59 เวลา 07.00 น. นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารสดแก่พระสงฆ์ จำนวน 500 รูป ที่จาริกธุดงค์ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ /กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธี มีนายสกล  จันทรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวาสนา  ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี

 
ทั้งนี้ ด้วยพระอธิการจรัน อนงคโณ เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง จังหวดศรีสะเกษ ได้นำพระสงฆ์ จำนวน 500 รูป มาศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมจากวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม และไปปฏิบัติบูชาเนสัชชิกธุดงค์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารสดพระสงฆ์ จำนวน 500 รูป ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จากนั้นเวลา 17.00 น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตร ฟังธรรมนำภาวนา ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ จุดเทียนศรัทธาและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แล้วร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และปฏิญาณเบื้องหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จากนั้นเดินจงกรมภาวนาทักขิณาวัฏ 3 รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ด้วยบทอิติปิโสไม่รู้จบ แล้วฟังธรรม 3 ธรรมมาสน์ และปฏิบัติบูชาถือเนสิชชิกข้ามคืนในพระวิหารทับเกษตรและพระด้านวิหารคดกับมหาเถระเมืองนครและครูบาอาจารย์พระป่า จากแดนอีสาน ณ บริเวณพระบรมธาตุเจดีย์


จากนั้นเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ทำบุญให้ทานไฟถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ช่วงบ่าย ออกเดินจาริกธุดงค์ แวะนมัสการพระพุทธสิหิงค์นครศรีธรรมราช แล้วพำนักที่วัดวนาราม(ยวนแหล) บ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปฏิบัติบูชา ณ พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บ่ายวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมโภชจาริกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.และพระนามาภิไธยย่อ สก. ที่น้ำตกพรหมโลก แล้วร่วมสวดมนต์ทำวัตรปฏิบัติบูชา ณ มณฑลธุดงค์วังปลาแงะริมธารพรหมโลก-พรหมคีรี เชิงเขาหลวง อ.พรหมคีรี จากนั้นวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะสงฆ์ออกจาริกธุดงค์สู่เขาหลวง-ป่ากรุงชิง ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
 
สำหรับวันนี้(28 พ.ย.59) เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จัดพิธีสวดมนต์ทำวัตร ฟังธรรมนำภาวนา ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ จุดเทียนศรัทธาและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แล้วร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และปฏิญาณเบื้องหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จากนั้นเดินจงกรมภาวนาทักขิณาวัฏ 3 รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ด้วยบทอิติปิโสไม่รู้จบ แล้วฟังธรรม 3 ธรรมมาสน์  ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และในเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ร่วมทำบุญให้ทานไฟถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

รายงานโดย...ธิดารัตน์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ