เป็นบุญตา!!! ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗ ที่บันทึกโดยความร่วมมือของประเทศอังกฤษ และไทย หาชมได้ยากมาก (มีคลิป)

เป็นบุญตา!!! ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" รัชกาลที่ ๗ ที่บันทึกโดยความร่วมมือของประเทศอังกฤษ และไทย หาชมได้ยากมาก (มีคลิป)

Publish 2016-11-29 17:27:01


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๔๖๘
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระอิสริยยศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามประเทศ ราชวงศ์จักรี

ครองราชย์ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘
บรมราชาภิเษก ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ (นับศักราชแบบเก่า)
เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รวมพระชนมพรรษา ๔๗ พระพรรษา

บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ถ่ายทำเป็นภาพยนต์เงียบ บรรยายเป็นตัวอักษร จากฟิล์มเก่า แล้วใช้ประโคมดนตรีไทยสดประกอบภาพ
บันทึกโดย ความร่วมมือระหว่างประเทศอังกฤษกับ ประเทศสยามในขณะนั้น
เป็นบันทึกที่หาชมยาก
ทุกท่านสามารถกดแชร์ไปเพื่อการเผยแพร่
แก่ญาติมิตรและชนรุ่นหลังจะได้ชมมิให้สูญหายไป 


 

เรียบเรียง ภัทราพร วโรภาสพิมาน สำนักข่าวทีนิวส์

ข้อมูลจาก เรื่องเล่า ภาพเก่า ในอดีตราชบุรี.


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน