วธ.เผย 1 เดือน ยอดดาวน์โหลด-สืบค้นภาพ "พระราชพิธีพระบรมศพ -พระราชประวัติ" ทะลุแสนครั้ง

Publish 2016-12-01 16:45:48

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวบรวมภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาให้บริการในเว็บไซต์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.finearts.go.th/nat เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า รวมถึงสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจากการรายงานพบว่า มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าชมและดาวน์โหลดภาพพระราชประวัติ ภาพพระราชกรณียกิจกว่า 102,521 ครั้ง

นอกจากนี้ยังได้รับรายงานอีกว่าขณะนี้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้อัพโหลดภาพขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 1.ประมวลภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ ซึ่งขณะนี้มีภาพทั้งหมด 1,142 ภาพ
2.ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีภาพทั้งหมด 1,568 ภาพ
3.ภาพพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กว่า 100 ภาพ
4.พระสุรเสียง-พระบรมราโชวาทและพระราชดำริ กว่า 100 ไฟล์
5.เพลงพระราชนิพนธ์ 48 เพลง
“ขณะนี้สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติได้รวบรวมข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ รวมถึงนิตยสาร ที่ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งปัจจุบันสามารถรวบรวมได้แล้วทั้งหมด 1,464 รายการ โดยจะนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำจดหมายเหตุ และจากการที่เจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้ลงพื้นที่บันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำจดหมายเหตุนั้น ขณะนี้สามารถรวบรวมภาพเหตุการณ์สำคัญได้กว่า 8,685 ภาพ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทำการบันทึกการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพและการประโคมย่ำยามตลอดระยะเวลา 100 วัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกเป็นจดหมายเหตุฉบับสมบูรณ์ด้วย” นายวีระ กล่าว


 

 

 

รายงานโดย นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์   สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์