พูดมาได้ ไม่อาย...!!!ณัฐวุฒิชี้ จะแก้ระบบอุปถัมภ์ได้ ต้องสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง!!(รายละเอียด)

พูดมาได้ ไม่อาย...!!!"ณัฐวุฒิ"ชี้ จะแก้ระบบอุปถัมภ์ได้ ต้องสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง!!(รายละเอียด)

Publish 2016-12-25 16:19:02

วันที่ 25 ธ.ค.59 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำนปช.ระบุว่า แปลกใจที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เสนอรายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในวงราชการ ทั้งๆที่สนช.ก็เข้าสู่อำนาจจากระบบอุปถัมภ์โดยคณะรัฐประหารและสาระของรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ร่างนั้นก็มีรูปลักษณ์ของรัฐราชการซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของระบบดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อเสนอแบบห้ามตีกอล์ฟ ห้ามกินเลี้ยงนั้นดูแผ่วเบามากสำหรับการแก้ปัญหานี้ เท่าที่ตามข่าวไม่มีการพูดถึงปัญหาหลักการอย่างแท้จริงว่า ความไม่เป็นประชาธิปไตยคือแหล่งเพาะพันธุ์และขยายผลของระบบอุปถัมภ์ ถ้ารูปแบบการปกครองไม่ใช่การลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน การพูดถึงการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ยังเป็นเรื่องไกลความจริง
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณาจากสภาพปัจจุบันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า สังคมไทยอยู่ภายใต้กลไกของระบบอุปถัมภ์ในวงราชการ การแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจากฝ่ายความมั่นคงและบุคคลใกล้ชิดเป็นเครื่องยืนยันประเด็นนี้ได้เป็นอย่างดี ในคณะกรรมาธิการที่ศึกษาไม่ได้พูดคุยกันเลยหรือว่า การลดอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์คือการเพิ่มอิทธิพลให้ประชาชน วันนี้ก็เห็นกันอยู่ว่า ทุกกลไกเขาถือคติตามใจแป๊ะ แม้แต่ในที่ประชุมสนช.เองก็เพิ่งมองข้ามเสียงเรียกร้องของประชาชนหลายแสนคนที่คัดค้านพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพราะอำนาจที่ตั้งตัวเองมาต้องการให้ผ่าน และมีหวังกับการได้ไปต่อในฐานะส.ว.หากทำงานเข้าตา สนช.เสนอการแก้ปัญหาทั้งที่ตัวเองอยู่ตรงกลางของปัญหาแบบนี้ได้อย่างไร
 


ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย ได้แก่
1.การดำเนินการด้านนิติบัญญัติ รัฐสภาควรทบทวนปรับปรุงกฎหมายที่มีช่องว่างให้เกิดระบบอุปถัมภ์ให้มีความทันสมัย

2.การดำเนินการด้านบริหาร ได้แก่ การยกระดับการแก้ปัญหาอุปถัมภ์เป็นวาระแห่งชาติ การมีประมวลจริยธรรมที่ต้องมีจิตสำนึกและปฏิบัติอย่างจริงจังดังเช่นกฎเกณฑ์บางประเทศที่มีมาตรการป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การห้ามรับของขวัญ รับเลี้ยง รับสินบน หรือเล่นกอล์ฟกับผู้มีส่วนได้ประโยชน์ การห้ามข้าราชการที่เกษียณอายุเป็นที่ปรึกษาให้ภาคธุรกิจที่ข้าราชการผู้นั้นเคยมีอำนาจในหน่วยราชการนั้นๆ อย่างน้อย 2 ปี ตลอดจนการกำหนดระเบียบปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารระดับสูงพึงระวังในการลดการมีผู้ติดตามหรือช่วยงานในกรณีพิเศษ เช่น การช่วยงานหน้าห้องให้เหลือน้อยลงเท่าที่จำเป็น เพื่อลดโอกาสการใช้ความใกล้ชิด ประจบสอพลอให้เกิดการอุปถัมภ์ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่ทำงานในระบบปกติ

3.ข้อเสนอการดำเนินการด้านตุลาการและกระบวนการให้ความเป็นธรรม ควรลดขั้นตอนกระบวนการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้รวดเร็ว เป็นธรรม และเร่งเยียวยาผู้เสียหายทันที เมื่อรับทราบความเสียหายที่เกิดขึ้น และกรณีที่ ป.ป.ช.ตรวจสอบพบในเบื้องต้นว่า ข้าราชการระดับสูงมีมูลความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคดีจะวินิจฉัยเสร็จ

4.ข้อเสนอแนะการดำเนินการด้านสังคมและการรับรู้ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรปลูกฝังนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ควรวางกรอบของหลักสูตรเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอย่างแท้จริง มิใช่ประเภทที่หวังเข้ามาอบรมเพราะต้องการมีคนรู้จัก สนิทสนมในแวดวงต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรของหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม ต้องระวังให้มาก ไม่ให้ใช้โอกาสของความใกล้ชิดสนิทสนมการเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของหลักสูตรต่างๆ มาแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดการอุปถัมภ์กันในลักษณะต่างๆ


 

 

เรียบเรียง ลัทธภพติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย