สวนดุสิตโพลเผย 10 อันดับ คนไทยคาดหวังปี 60 "ชีวิตมีความสุข-เศรษฐกิจดีขึ้น-บ้านเมืองสงบสุข" (รายละเอียด)

Publish 2017-01-01 09:32:31

1 ม.ค. 60 สวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,086 คน ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ธ.ค. 59 เรื่อง "ความคาดหวังของคนไทย ปี 2560" สรุปผลได้ดังนี้

 

10 อันดับ ความคาดหวังของคนไทย ปี 2560


 อันดับ 1 ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัวมีความสุข                 83.52%

อันดับ 2 เศรษฐกิจดีขึ้น                                                  80.39%

อันดับ3 บ้านเมืองสงบสุข สังคมน่าอยู่ มีความปลอดภัย      73.57%

อันดับ 4 มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีเงินทองใช้จ่าย ไม่เป็นหนี้     69.34%

อันดับ 5 การเรียน การทำงานดีขึ้น                                    68.60%อันดับ 6 รัฐบาลบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่  68.14%

อันดับ 7 มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย                                         62.34%

อันดับ 8 การศึกษาดี เด็กไทยมีคุณภาพ                                                         57.46%

อันดับ 9  คนไทยมีจิตสำนึก สามัคคี มีคุณธรรม                                              56.08%

อันดับ 10 น้ำไม่ท่วม ไม่มีภัยธรรมชาติ                                                         49.26%


 

 

 

รายงานโดย   นาตยา  เอนกธนะเศรษฐ์   สำนักข่าวทีนิวส์

ที่มา    สวนดุสิตโพลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์