น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ !!! นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยร่วมกันเข็นรถพระที่นั่ง ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ (รายละเอียด)

Publish 2017-02-09 20:44:17


เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60  เวลา 19.26 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย นำคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ผู้บังคับการ ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายตัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยองค์บรมราชูปถัมภ์

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ในการนี้ พระราชทานโล่ เข็มเพชรและเสื้อครุยแก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่และทำการสอนสนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลา ,พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558 จำนวน 78 คน ,พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี รวม 69 ทุน และพระราชทานรางวัลชนะเลิศกีฬา รวม 7 รางวัล
โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
 จากนั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 78 คน ได้ร่วมกันเข็นรถพระที่นั่ง ส่งเสด็จ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบมา ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยมีพระราชดำริให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียม อันแสดงถึงความจงรักภักดีของนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ไว้จวบจนปัจจุบัน

หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 9 คน ตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 153 คน และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพ จำนวน 22 คน จำนวนรวม 184 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ,พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช เจ้ากรมพระธรรมนูญ และพลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปานชัย สิงห์สจเทพ นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา นำคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลไทยซิกซ์ ครั้งที่ 21 และครั้งที่ 22 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลไทยซิกซ์ ครั้งที่ 21 และครั้งที่ 22 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 85 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ,นางปิยะนุช มนูรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เรียบเรียง Patong

ขอบคุณภาพ VC Newspaper association 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ