โพลเผยคนห่วงวัยโจ๋ใช้ความรุนแรงในสังคม!!! แนะพ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่น ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี (รายละเอียด)

Publish 2017-02-12 10:18:54

."สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง" พฤติกรรมของวัยรุ่นไทย ณ วันนี้"  จากปัญหาสำคัญของวัยรุ่นในปัจจุบันที่ผู้ใหญ่มีความเป็นห่วงและวิตกกังวล ได้แก่ ปัญหายาเสพติด (คลิกอ่าน:เปิดผลโพล ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์" กับการแก้ปัญหายาเสพติด) มั่วสุม ดื่มสุรา ปัญหาความรุนแรง มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ขาดสัมมาคารวะ เป็นต้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยพฤติกรรมเช่นนี้ต้องอาศัยการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังค่านิยมอันดีตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการสำรวจความเห็นสรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ วัยรุ่นไทย ณ วันนี้
       อันดับ 1  เป็นวัยที่น่าเป็นห่วง สังคมไทยมีสิ่งมอมเมา ยั่วยุจำนวนมากโดยเฉพาะอิทธิพลจากสื่อต่างๆ  75.02%
       อันดับ 2  มีพฤติกรรม การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม อารมณ์ร้อน วู่วาม                                         72.01%
       อันดับ 3  ชอบอิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่                                71.12%
       อันดับ 4  ครอบครัว ผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้มากขึ้น                      70.77%
       อันดับ 5  ระยะหลังมีข่าว /คดีที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นให้พบเห็นมากขึ้น                                            65.72%“5 อันดับ ”เรื่องที่ประชาชนเป็นห่วง วัยรุ่นไทย ณ วันนี้
          อันดับ 1การใช้ความรุนแรงในสังคม                   85.65%
          อันดับ 2การมั่วสุม สุรา ยาเสพติด                      83.17%
          อันดับ 3การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร             78.74%
          อันดับ 4การใช้สื่อโซเชียล                              69.62%
          อันดับ 5การคบเพื่อน                                     52.44%

ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ข่าววิศวกรยิงเด็ก ม.4
          อันดับ 1  การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงนำมาซึ่งความสูญเสีย เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมไทย        84.06%
          อันดับ 2  การมีสติ รู้จักยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ                                                75.20%
          อันดับ 3  สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทย ควรแก้ไขอย่างจริงจัง                                      73.60%
          อันดับ 4  ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม ว่าไปตามพยานหลักฐาน กฎหมายบ้านเมือง             68.38%
          อันดับ 5  เป็นข่าวใหญ่ ข่าวดัง ควรมีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร                                      65.37%“


สาเหตุ” การใช้ความรุนแรง
          1.ขาดสติ ใจร้อน วู่วาม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้                 80.69%
          2.มีปัญหาครอบครัว ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี                   77.77%
          3.สภาพแวดล้อม สภาพสังคม การคบเพื่อน                  71.57%
          4.การดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด ทำให้ขาดสติ                     64.13%
          5.เคยถูกกระทำ เคยเห็น /ลอกเลียนแบบ                    63.24%
          
“แนวทางแก้ไข” การใช้ความรุนแรง
         1.พ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่น การอบรมสั่งสอนที่ดี    78.12%
         2.ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำแนะนำแก่เด็ก        74.93%
         3.มีกฎหมาย บทลงโทษที่เหมาะสม/ควบคุมสื่อ             65.19%
         4.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เล่นกีฬา ออกกำลัง          56.51%
         5.ต้องช่วยกันพัฒนาสังคมและการศึกษาให้ดีขึ้น           49.78%
 

 

(คลิกอ่าน : โพลหนุน "พล.อ.ประยุทธ์"นั่งหัวโต๊ะนำปรองดอง เชื่อประเทศสงบสุข)

 

รายงานโดย  นาตยา  เอนกธนะเศรษฐ์    สำนักข่าวทีนิวส์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์