โพลเผยข่าว"ธรรมกาย"อยู่ในความสนใจของปชช.มากสุด ขอปัญหาคลี่คลาย ไร้ความรุนแรง ทุกฝ่าย"มีสติ-ใจเย็น-ไม่วู่วาม"(รายละเอียด)

Publish 2017-02-26 10:19:44

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “5 ข่าว” ที่ประชาชนให้ความสนใจ ณ วันนี้ โดยในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจ และเป็นข่าวเด่นขึ้นมา สรุปผลได้ ดังนี้


          อันดับ 1 ข่าววัดพระธรรมกาย 87.50%
         

ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?
          1.จนท.ถอนกำลังออกจากพื้นที่วัด ปัญหาคลี่คลาย 75.64%
          2.มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ว่าไปตามข้อเท็จจริง 71.79%
          3.ยืดเยื้อ ต้องใช้เวลาสักระยะ 64.74%
       

  สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.ขอให้ทุกฝ่ายมีสติ ใจเย็น ไม่วู่วาม ไม่ใช้ความรุนแรง 81.41%
          2.มีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร 80.13%
          3.ขอให้ทุกคนช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 66.03%

 

          อันดับ 2 ข่าวโรงไฟฟ้าถ่านหิน 72.44%
         

ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?
          1.ทั้ง 2 ฝ่าย เจรจาหาทางออกร่วมกัน 76.92%
          2.รัฐบาลชะลอโครงการ ศึกษาทบทวนอีกครั้ง 66.99%
          3.มีทางเลือกใหม่ หาพลังงานอื่นทดแทน 63.14%
       

  สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.ขอให้ทุกฝ่ายใจเย็น ประนีประนอม รับฟังซึ่งกันและกัน 73.72%
          2.เน้นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน 60.90%
          3.ทุกคนควรใช้พลังงานอย่างประหยัด เห็นคุณค่า 55.77%          อันดับ 3 ข่าวการสร้างความปรองดอง 68.27%
         

ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?
          1.มีคนกลางหรือผู้ที่มีอำนาจบารมีมาไกล่เกลี่ย 62.18%
          2.การสร้างความปรองดองสำเร็จ บ้านเมืองก้าวหน้า 57.05%
          3.คงจะยืดเยื้อ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย 56.41%
         

สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.ถอยคนละก้าว ลดทิฐิ ไม่ใช้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผล 61.86%
          2.ดำเนินการอย่างยุติธรรม เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย 59.94%
          3.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ถึงผลดีของความปรองดอง 54.17%
       

          อันดับ 4 ข่าวกฎหมายควบคุมสื่อ 65.38%
         

ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?
          1.มีการเจรจา หาข้อตกลงที่เหมาะสมร่วมกัน 63.78%
          2.ไม่มีข้อขัดแย้งหรือกระทบกระทั่งต่อกัน 58.97%
          3.ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกฝ่าย 48.08%
         

สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.ขอให้สื่อรักษาจรรยาบรรณ เป็นกลาง น่าเชื่อถือ 66.10%
          2.รัฐบาลต้องเปิดกว้าง รับฟังเพื่อสะท้อนมุมมองการทำงาน 57.37%
          3.ไม่ควรปิดกั้นการทำงานของสื่อ 43.91%


          อันดับ 5 ข่าว 7 สนช.ขาดประชุม 58.33%
         

ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?
          1.ผู้ที่ถูกพาดพิงออกมาชี้แจง แสดงความรับผิดชอบ 61.54%
          2.มีการตักเตือน พิจารณาตามเหตุและผลที่เป็นจริง 54.49%
          3.อาจจะตกลงกันหรือมีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนขึ้น 51.28%
         

สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 60.58%
          2.ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล 56.73%
          3.ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ 47.12%

 

 

รายงานโดย  นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์  สำนักข่าวทีนิวส์

ที่มา   สวนดุสิตโพลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์