สถาปณนาสมศักดิ์!!! "พระพรหมคุณาภรณ์" พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งต่อพระศาสนา (มีคลิป)

Publish 2017-03-10 16:24:52

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราสงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชโองการโปรดสถาปนา พระพรหมคุณาภรณ์ 
ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึก ในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ณัฏฐธิดา สิทธิผล