มติครม.!!ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษรับสงกรานต์...เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวลากลับบ้าน26วัน!!???(รายยละเอียด)

มติครม.!!ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษรับสงกรานต์...เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวลากลับบ้าน26วัน!!???(รายยละเอียด)

Publish 2017-03-14 18:12:29

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม. )พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก บางปะอิน – บางพลี ระหว่างวันที่ 11 - 18 เมษายน 2560 โดยจะเริ่มตั้งแต่ เริ่ม00.01น.ของวันที่11 เมษายน - 00.00น.ของวันที่18 เมษายนที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบ ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว พม่า เดินทางกลับประเทศต้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน เป็นเวลา 26 วัน โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆไปดำเนิน เช่น กระทรวงมหาดไทย ในการออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรไทย กระทรวงแรงงานออกหนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างเดินทางโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมให้ระมัดระวังในเรื่องของการเรียกผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้วย


เรียบเรียง ลัทธภพ แก้วโย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน