แม้ชีพวาย ยังรักมั่น นิรันดร.....เปิดความหมายสุดซาบซึ้งดอกดารารัตน์ ต้นแบบของดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงร.๙

แม้ชีพวาย ยังรักมั่น นิรันดร.....เปิดความหมายสุดซาบซึ้ง"ดอกดารารัตน์" ต้นแบบของดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงร.๙

Publish 2017-03-16 16:23:08

วันที่(16 มีนาคม 2560)บนเพจ Siriwanna Jill - New ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุถึงดอกดารารันต์ ดอกไม้ต้นแบบของดอกไม้จันทน์งานพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ของในหลวงในพระบรมโกศ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทรงโปรดและทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอเมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวีสเซอร์แลนด์

ดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ ทำเป็นดอกดารารัตน์ ชื่อฝรั่ง ดอก Daffodil เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่ ในหลวงในพระบรมโกศ ทรงโปรดและทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้น ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ สวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใด ในหลวง มักจะขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง ข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียน พระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่เสด็จมา จะมีดอกไม้มาให้เป็นประจำ คือดอก Daffodil

ความหมายของ ดอก Daffodil นิยมใช้มอบให้แก่คนที่เรารัก เพื่อบอกว่า ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน อีกทั้ง ยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง เช่นเดียวกับชื่อ ดอกดารารัตน์ ที่มีความหมายลึกซึ้ง คำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ แปลว่า แก้ว คือ สิ่งที่มีค่าทั้งนี้ยังมีบทกลอนกล่าวว่า

"แดฟฟอดิล แทนรัก สลักจิต
คู่ชีวิต เนานิรันดร์ ดั่งมั่นหมาย
จะรักกัน เคียงข้าง ไม่ห่างกาย
แม้ชีพวาย ยังรักมั่น นิรันดร"


จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ดอกไม้ชนิดนี้เป็นไม้ดอกเมืองหนาว ดอกไม้นี้มีกลิ่นหอมมีหลายสีและหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายที่สุดคือพันธุ์ King Alfred ซึ่งมีสีเหลือง

ดอกแดฟโฟดิลนี้มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคือ ดอกนาซิสซัส(Narcissus) อันเกี่ยวเนื่องกับการเกิดของดอกไม้นี้ที่เกี่ยวข้องกับตำนานกรีก เรื่องราวของชายหนุ่มรูปงามนามว่านาซิสซัส (ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถค้นหารเรื่องราวดังกล่าวนี้ไม่ยาก) ขอกล่าวถึงโดยสรุปคือ ในท้ายสุดเรื่องนาซิสซัสนี้จบลงด้วยเทพที่มีนามว่าอะโฟร์ไดล์ต้องเข้ามาจัดการ และก็ทำให้เกิดดอกแดฟโฟดิลนี้ขึ้นมา เทพอะโฟร์ไดล์นั้นเป็น เทพเจ้าแห่งความรัก ของชาวกรีก ชื่อดอกแดฟโฟดิลนี้ก็มาจากชื่อเทพองค์นี้นี่เอง

ดอกแดฟโฟดิลนี้ยังมีนัยยะความหมายอีกมากมายหลากหลาย บางคนเรียกดอกไม้นี้ว่า "ดอกไม้แห่งอัศวิน" โดยมีความหมายคือผู้รักและภักดี องค์กรเกี่ยวกับมะเร็งระดับนานาชาติถือเอาดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ ด้วยความหมายว่าเป็น "ดอกไม้แห่งความหวัง" น่าจะเนื่องมาจากในแถบยุโรปนั้น เมื่อผ่านช่วงฤดูหนาวอันแสนทรมานแล้ว ดอกไม้ชนิดแรกที่ผลิดอกออกมาก็คือ ดอกแดฟโฟดิล บางคนมอบดอกไม้ชนิดด้วยความหมายที่ว่าดอกแดฟโฟดิลนี้คือสัญลักษณ์แห่งเพื่อนและไมตรีจิต บ้างก็ว่าการมอบดอกไม้ชนิดนี้นั้นมีความหมายถึง การให้แก่คนที่รัก โดยที่ความรักนั้นเป็นความรักโดยมิได้หวังถึงสิ่งตอบแทน

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค Siriwanna Jill - New 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน