พลาดไม่ได้ข้อมูลใหม่ !?!? แฉสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จุดเริ่มต้น หุ้นชินคอร์ป... หลายปีที่ผ่านมาเกิดมาจากอะไร ดูแล้วเข้าใจ ทุกช็อต (มีคลิป)

พลาดไม่ได้ข้อมูลใหม่ !?!? แฉสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จุดเริ่มต้น "หุ้นชินคอร์ป"... หลายปีที่ผ่านมาเกิดมาจากอะไร ดูแล้วเข้าใจ ทุกช็อต (มีคลิป)

Publish 2017-03-17 15:46:02

รายการ ทีนิวส์ สด ลึก จริง วันที่ 17 มีนาคม 2560 นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบภาษีหุ้นชินคอร์ป ซึ่งเป็นข้อมูลที่ นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่รัฐ ได้ทำการเปิดเผยออกมาถึงรายละเอียด การกระจายชื่อผู้ถือหุ้นชินคอร์ป ของครอบครัวชินวัตรจากแผนผังการกระจายชื่อผู้ถือหุ้นชินคอร์ป ของครอบครัวชินวัตรข้างต้น  จะพบว่า มีการโอนหลายจุด เกิดเป็นตำแหน่งภาษีให้ต้องตรวจสอบหลายตำแหน่งด้วยกัน เฉพาะที่ คตส. ตรวจสอบไปแล้ว มีดังนี้

๑ )การโอนหุ้น ๔.๕ ล้านหุ้น  จากคุณหญิงพจมาน ให้แก่พี่ชาย  เมื่อ ปี ๒๕๔๐  อ้างว่าขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่คตส.พบว่าแท้ที่จริงเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี จึงเสนอกรมสรรพากรให้เรียกเก็บภาษี ๓๐๐ ล้านบาท และเสนออัยการนำความผิดส่วนอาญาขึ้นสู่ศาล  จนเป็นคดีอยู่ในปัจจุบัน

๒) การขายหุ้น ๓๒๙.๒ ล้านหุ้น ที่ถือไว้ในนามบริษัทแอมเปิลรีช ให้แก่กลุ่มทุนเทมาเส็คเมื่อมกรา ๒๕๔๙ ที่ทำเป็นการขายโดยอ้อม คือให้แอมเปลิรีช ขายให้ นายพานทองแท้ และนางสาวพิณทองทาก่อน ในราคาหุ้นละ ๑ บาท แล้วจึงให้บุคคลทั้งสองขายต่อให้เทมาเส็คอีกครั้ง ในราคา หุ้นละ ๔๙.๒๕ บาท เป็นเงิน หมื่นห้าพันล้านบาท แล้วไม่ยอมเสียภาษี ซึ่งในส่วนนี้ คตส.ได้ตรวจสอบและวินิจฉัยเสนอให้สรรพากรเรียกเก็บภาษีบุคคลทั้งสองไปแล้ว เป็นจำนวน  ๕.๖ พันล้านบาท ( หากไม่ยอมชำระเมื่อกรมสรรพากรมีหมายเรียก  จะต้องคิดเบี้ยปรับเพิ่ม อีก ๑ เท่า )

๓). คดีต่อไปที่วินิจฉัยในวันนี้  เป็นคดีภาษีเงินได้นิติบุคคล ของบริษัทแอมเปิลรีช   ครอบคลุมตั้งแต่ตั้งบริษัทเป็นต้นมา   ครอบคลุมเงินได้ทั้งเงินปันผลที่ได้รับทุกปี ทั้งเงินได้จากการขายหุ้นเมื่อมกรา ๔๙ ทั้ง ภาระปลอดหนี้ที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ ตลอดจนการจำหน่ายกำไรไปยังต่างประเทศ        ทั้งหมดนี้คือผลการตรวจสอบที่ขอรายงานในวันนี้

 

 


 

ชมคลิป.....

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน