บาทเดียวก็ไม่เสียภาษี !?!? ชัดๆไปเลย นี่มันผิดกฎหมาย  ภาษีชินคอร์ป ...สุดช็อคเปิดวิธีการแล้ว นี่หรอรักประเทศไทย (มีคลิป)

บาทเดียวก็ไม่เสียภาษี !?!? ชัดๆไปเลย นี่มันผิดกฎหมาย "ภาษีชินคอร์ป" ...สุดช็อคเปิดวิธีการแล้ว นี่หรอรักประเทศไทย (มีคลิป)

Publish 2017-03-17 16:44:44

รายการ ทีนิวส์ สด ลึก จริง วันที่ 17 มีนาคม 2560 นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบภาษีหุ้นชินคอร์ป ซึ่งเป็นข้อมูลที่ นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่รัฐ ได้ทำการเปิดเผยออกมาถึงรายละเอียด การกระจายชื่อผู้ถือหุ้นชินคอร์ป ของครอบครัวชินวัตรข้อมูลตอนหนึ่งระบุว่า พฤติการณ์ขายหุ้นโดยอ้อมโดยขายให้แก่บุตรนายกฯก่อนั้น คตส.ได้วินิจฉัยไปแล้วว่า  การขายหุ้นครั้งแรกที่ทำไปไม่อาจหลีกพ้นเงื้อมมือกฎหมายไทยไปได้ เนื่องจากบุตรนายกฯเป็นกรรมการบริษัท และได้ซื้อหุ้นไปในราคาถูก หุ้นละ ๑ บาท  ทั้งๆที่มูลค่าตลาดอยู่ที่ ๔๙.๒ บาท มูลค่าที่เกินมานี้กฎหมายไทยถือว่าเป็นการให้ประโยชน์แก่ คนของบริษัท เป็นพิเศษ ต้องนับรวมเป็นเงินได้ด้วย และ คตส.ก็ได้อาศัยข้อกฎหมายนี้ กำหนดให้บุตรนายกฯทั้งสองต้องเสียภาษีเงินได้ รวม ๕.๖ พันล้านบาท  ไปแล้ว


ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของ แอมเปิล รีช   ข้อวินิจฉัยที่กล่าวมาเป็นภาษีในส่วนบุตรนายกฯ ในฐานะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยังมิได้ก้าวล่วงถึงภาระภาษีนิติบุคคลในส่วนของแอมเปิล รีชเลย   ซึ่งก็จะมีปัญหาข้อกฎหมาย  ปรากฏขึ้นโดยลำดับดังนี้

๑. การถือหุ้นและจัดการหุ้นชินคอร์ปของแอมเปิล รีช เป็นการประกอบการในประเทศไทยหรือไม่   

๒.หากเป็นการประกอบการในประเทศ  จะคำนวณเงินได้ประเภทใด เป็นจำนวนเท่าใด ในอัตราใดบ้าง

 

ชมคลิป....


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน